Nyutløtræ 135
5650 TYSSE

Nyutløtræ 135, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nyutløtræ 135, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 30 / 10 i 1242
  • Grunnkrins: 106 TVEIT
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Nyutløtræ

Nyutløtræ er ein veg i Samnanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 90 til 170.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nyutløtræ 90 5650 TYSSE 60.4257, 5.8094 30 / 22
Nyutløtræ 93 5650 TYSSE 60.4248, 5.8113 30 / 28
Nyutløtræ 95 5650 TYSSE 60.4246, 5.8128 30 / 47
Nyutløtræ 107 5650 TYSSE 60.4254, 5.8120 30 / 42
Nyutløtræ 111 5650 TYSSE 60.4259, 5.8108 30 / 29
Nyutløtræ 115 5650 TYSSE 60.4266, 5.8116 30 / 41
Nyutløtræ 121 5650 TYSSE 60.4284, 5.8125 30 / 40
Nyutløtræ 134 5650 TYSSE 60.4277, 5.8086 30 / 7
Nyutløtræ 135 5650 TYSSE 60.4281, 5.8089 30 / 10
Nyutløtræ 150 5650 TYSSE 60.4297, 5.8080 30 / 8
Nyutløtræ 155 5650 TYSSE 60.4304, 5.8084 30 / 31
Nyutløtræ 165 5650 TYSSE 60.4318, 5.8084 30 / 48
Nyutløtræ 170 5650 TYSSE 60.4319, 5.8063 30 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken