Haraldstad 127
4521 LINDESNES

Haraldstad 127, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haraldstad 127, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 172 / 31 i 1029
  • Grunnkrins: 102 HÆGELAND
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Haraldstad

Haraldstad er ein veg i Lindesnes kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 140.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haraldstad 2 4521 LINDESNES 58.0292, 7.0775 172 / 9
Haraldstad 29 4521 LINDESNES 58.0313, 7.0748 172 / 5
Haraldstad 36 4521 LINDESNES 58.0309, 7.0733 172 / 8
Haraldstad 42 4521 LINDESNES 58.0319, 7.0723 172 / 6
Haraldstad 47 4521 LINDESNES 58.0325, 7.0734 172 / 1
Haraldstad 51 4521 LINDESNES 58.0329, 7.0731 172 / 26
Haraldstad 52 4521 LINDESNES 58.0328, 7.0727 172 / 10
Haraldstad 111 4521 LINDESNES 58.0374, 7.0649 172 / 30
Haraldstad 113 4521 LINDESNES 58.0376, 7.0648 172 / 29
Haraldstad 119 4521 LINDESNES 58.0380, 7.0631 172 / 34
Haraldstad 121 4521 LINDESNES 58.0377, 7.0634 172 / 33
Haraldstad 125 4521 LINDESNES 58.0376, 7.0637 172 / 32
Haraldstad 127 4521 LINDESNES 58.0374, 7.0640 172 / 31
Haraldstad 133 4521 LINDESNES 58.0374, 7.0631 172 / 15
Haraldstad 135 4521 LINDESNES 58.0369, 7.0629 172 / 14
Haraldstad 139 4521 LINDESNES 58.0373, 7.0617 172 / 16
Haraldstad 140 4521 LINDESNES 58.0370, 7.0619 172 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken