Even Olstads veg 2
2340 LØTEN

Even Olstads veg 2, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Even Olstads veg 2, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 194 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 204 BERGUM
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Even Olstads veg

Even Olstads veg er ein veg i Løten kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Even Olstads veg 1 2340 LØTEN 60.8114, 11.3451 196 / 222
Even Olstads veg 2 2340 LØTEN 60.8117, 11.3455 196 / 194
Even Olstads veg 3 2340 LØTEN 60.8112, 11.3456 196 / 221
Even Olstads veg 4 2340 LØTEN 60.8117, 11.3458 196 / 195
Even Olstads veg 5 2340 LØTEN 60.8110, 11.3459 196 / 220
Even Olstads veg 6 2340 LØTEN 60.8115, 11.3461 196 / 196
Even Olstads veg 7 2340 LØTEN 60.8108, 11.3460 196 / 219
Even Olstads veg 8A 2340 LØTEN 60.8113, 11.3466 197 / 3
Even Olstads veg 8B 2340 LØTEN 60.8112, 11.3467 197 / 45
Even Olstads veg 9 2340 LØTEN 60.8106, 11.3463 196 / 218
Even Olstads veg 10 2340 LØTEN 60.8112, 11.3463 196 / 197
Even Olstads veg 11 2340 LØTEN 60.8104, 11.3465 196 / 217
Even Olstads veg 12 2340 LØTEN 60.8110, 11.3467 196 / 198
Even Olstads veg 13 2340 LØTEN 60.8107, 11.3472 196 / 216
Even Olstads veg 14 2340 LØTEN 60.8111, 11.3471 196 / 199
Even Olstads veg 15 2340 LØTEN 60.8108, 11.3476 196 / 200
Even Olstads veg 16 2340 LØTEN 60.8115, 11.3470 196 / 213
Even Olstads veg 17 2340 LØTEN 60.8110, 11.3480 196 / 201
Even Olstads veg 18 2340 LØTEN 60.8117, 11.3466 196 / 212
Even Olstads veg 19 2340 LØTEN 60.8113, 11.3484 196 / 202
Even Olstads veg 20 2340 LØTEN 60.8118, 11.3462 196 / 211
Even Olstads veg 21 2340 LØTEN 60.8115, 11.3479 196 / 203
Even Olstads veg 23 2340 LØTEN 60.8117, 11.3475 196 / 204
Even Olstads veg 25 2340 LØTEN 60.8119, 11.3471 196 / 205
Even Olstads veg 27 2340 LØTEN 60.8120, 11.3469 196 / 206
Even Olstads veg 29 2340 LØTEN 60.8122, 11.3464 196 / 207
Even Olstads veg 31 2340 LØTEN 60.8122, 11.3460 196 / 208
Even Olstads veg 33 2340 LØTEN 60.8120, 11.3450 196 / 209

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken