Grindervegen 23
2340 LØTEN

Grindervegen 23, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grindervegen 23, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 122 i 0415
  • Grunnkrins: 202 KILDE
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Grindervegen

Grindervegen er ein veg i Løten kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grindervegen 2 2340 LØTEN 60.8208, 11.3505 20 / 48
Grindervegen 4 2340 LØTEN 60.8211, 11.3501 20 / 76
Grindervegen 6 2340 LØTEN 60.8213, 11.3498 20 / 77
Grindervegen 8 2340 LØTEN 60.8211, 11.3492 20 / 75
Grindervegen 10A 2340 LØTEN 60.8217, 11.3490 20 / 78
Grindervegen 10B 2340 LØTEN 60.8216, 11.3491 20 / 78
Grindervegen 11 2340 LØTEN 60.8227, 11.3497 23 / 110
Grindervegen 12 2340 LØTEN 60.8220, 11.3490 23 / 111
Grindervegen 13 2340 LØTEN 60.8230, 11.3498 23 / 103
Grindervegen 14 2340 LØTEN 60.8223, 11.3488 23 / 101
Grindervegen 15 2340 LØTEN 60.8234, 11.3500 23 / 120
Grindervegen 16 2340 LØTEN 60.8225, 11.3488 23 / 112
Grindervegen 17 2340 LØTEN 60.8237, 11.3502 23 / 119
Grindervegen 18 2340 LØTEN 60.8229, 11.3488 23 / 113
Grindervegen 19 2340 LØTEN 60.8239, 11.3503 23 / 117
Grindervegen 20 2340 LØTEN 60.8232, 11.3490 23 / 106
Grindervegen 21 2340 LØTEN 60.8240, 11.3506 23 / 118
Grindervegen 23 2340 LØTEN 60.8237, 11.3507 23 / 122
Grindervegen 24 2340 LØTEN 60.8238, 11.3495 23 / 108
Grindervegen 25 2340 LØTEN 60.8233, 11.3507 23 / 109
Grindervegen 26 2340 LØTEN 60.8241, 11.3498 23 / 114
Grindervegen 27 2340 LØTEN 60.8230, 11.3506 23 / 107
Grindervegen 28 2340 LØTEN 60.8243, 11.3500 23 / 115
Grindervegen 29 2340 LØTEN 60.8227, 11.3506 23 / 121
Grindervegen 30A 2340 LØTEN 60.8246, 11.3502 23 / 116
Grindervegen 30B 2340 LØTEN 60.8248, 11.3507 23 / 49
Grindervegen 31A 2340 LØTEN 60.8221, 11.3505 23 / 126
Grindervegen 31B 2340 LØTEN 60.8221, 11.3503 23 / 126
Grindervegen 31C 2340 LØTEN 60.8221, 11.3502 23 / 126
Grindervegen 31D 2340 LØTEN 60.8221, 11.3501 23 / 126
Grindervegen 32 2340 LØTEN 60.8245, 11.3507 23 / 102
Grindervegen 33A 2340 LØTEN 60.8221, 11.3497 23 / 126
Grindervegen 33B 2340 LØTEN 60.8220, 11.3497 23 / 126
Grindervegen 33C 2340 LØTEN 60.8220, 11.3497 23 / 126
Grindervegen 33D 2340 LØTEN 60.8219, 11.3498 23 / 126
Grindervegen 34 2340 LØTEN 60.8237, 11.3515 23 / 123
Grindervegen 35A 2340 LØTEN 60.8223, 11.3497 23 / 130
Grindervegen 35B 2340 LØTEN 60.8224, 11.3497 23 / 130
Grindervegen 35C 2340 LØTEN 60.8223, 11.3496 23 / 130
Grindervegen 35D 2340 LØTEN 60.8224, 11.3496 23 / 130
Grindervegen 36 2340 LØTEN 60.8234, 1,000.0000 23 / 105
Grindervegen 37A 2340 LØTEN 60.8223, 1,000.0000 23 / 126
Grindervegen 37B 2340 LØTEN 60.8224, 11.3504 23 / 126
Grindervegen 37C 2340 LØTEN 60.8224, 11.3504 23 / 126
Grindervegen 37D 2340 LØTEN 60.8225, 11.3503 23 / 126
Grindervegen 38 2340 LØTEN 60.8231, 11.3515 23 / 104
Grindervegen 40 2340 LØTEN 60.8228, 11.3515 23 / 124

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken