Karudvegen 8B
2340 LØTEN

Karudvegen 8B, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Karudvegen 8B, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 20 i 0415
  • Grunnkrins: 201 KARUDHAGEN
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Karudvegen

Karudvegen er ein veg i Løten kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Karudvegen 1 2340 LØTEN 60.8259, 11.3499 25 / 4
Karudvegen 2 2340 LØTEN 60.8272, 11.3518 24 / 29
Karudvegen 3 2340 LØTEN 60.8261, 11.3507 25 / 22
Karudvegen 4 2340 LØTEN 60.8274, 11.3518 24 / 24
Karudvegen 6 2340 LØTEN 60.8275, 11.3523 24 / 23
Karudvegen 8A 2340 LØTEN 60.8277, 11.3518 24 / 21
Karudvegen 8B 2340 LØTEN 60.8278, 11.3525 24 / 20
Karudvegen 10A 2340 LØTEN 60.8280, 11.3518 24 / 19
Karudvegen 10B 2340 LØTEN 60.8282, 11.3520 24 / 16
Karudvegen 12A 2340 LØTEN 60.8281, 11.3525 24 / 18
Karudvegen 12B 2340 LØTEN 60.8281, 11.3529 24 / 17
Karudvegen 14 2340 LØTEN 60.8285, 11.3534 24 / 45
Karudvegen 16 2340 LØTEN 60.8301, 11.3549 24 / 54
Karudvegen 18 2340 LØTEN 60.8303, 11.3552 24 / 63
Karudvegen 20 2340 LØTEN 60.8305, 11.3553 24 / 61
Karudvegen 22 2340 LØTEN 60.8315, 11.3559 24 / 59
Karudvegen 24 2340 LØTEN 60.8318, 11.3561 24 / 64
Karudvegen 25 2340 LØTEN 60.8318, 11.3570 24 / 232
Karudvegen 26 2340 LØTEN 60.8320, 11.3561 24 / 65
Karudvegen 27 2340 LØTEN 60.8320, 11.3570 24 / 225
Karudvegen 28 2340 LØTEN 60.8318, 11.3553 24 / 86
Karudvegen 29 2340 LØTEN 60.8324, 11.3572 24 / 206
Karudvegen 30 2340 LØTEN 60.8321, 11.3553 24 / 91
Karudvegen 31 2340 LØTEN 60.8327, 11.3568 24 / 214
Karudvegen 32 2340 LØTEN 60.8323, 11.3549 24 / 147
Karudvegen 33 2340 LØTEN 60.8330, 11.3565 24 / 215
Karudvegen 34 2340 LØTEN 60.8324, 11.3557 24 / 148
Karudvegen 36 2340 LØTEN 60.8323, 11.3561 24 / 100
Karudvegen 38 2340 LØTEN 60.8325, 11.3560 24 / 137
Karudvegen 40 2340 LØTEN 60.8327, 11.3560 24 / 136
Karudvegen 42 2340 LØTEN 60.8324, 11.3554 24 / 149
Karudvegen 44 2340 LØTEN 60.8326, 11.3552 24 / 150
Karudvegen 46 2340 LØTEN 60.8327, 11.3552 24 / 151
Karudvegen 48 2340 LØTEN 60.8330, 11.3552 24 / 152
Karudvegen 50 2340 LØTEN 60.8329, 11.3558 24 / 127
Karudvegen 52 2340 LØTEN 60.8331, 11.3556 24 / 153
Karudvegen 54 2340 LØTEN 60.8332, 11.3552 24 / 138
Karudvegen 56 2340 LØTEN 60.8334, 11.3554 24 / 128
Karudvegen 58 2340 LØTEN 60.8336, 11.3554 24 / 154
Karudvegen 60 2340 LØTEN 60.8339, 11.3552 24 / 139

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken