Lovegen 6
2340 LØTEN

Lovegen 6, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lovegen 6, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 257 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 204 BERGUM
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Lovegen

Lovegen er ein veg i Løten kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lovegen 1 2340 LØTEN 60.8098, 11.3428 196 / 250
Lovegen 2 2340 LØTEN 60.8097, 11.3434 196 / 255
Lovegen 3 2340 LØTEN 60.8095, 11.3427 196 / 251
Lovegen 4 2340 LØTEN 60.8094, 11.3436 196 / 256
Lovegen 5 2340 LØTEN 60.8092, 11.3424 196 / 252
Lovegen 6 2340 LØTEN 60.8092, 11.3439 196 / 257
Lovegen 7 2340 LØTEN 60.8092, 11.3428 196 / 253
Lovegen 9 2340 LØTEN 60.8092, 11.3433 196 / 254

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken