Åsgardsvegen 22
2340 LØTEN

Åsgardsvegen 22, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsgardsvegen 22, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 337 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 202 KILDE
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Åsgardsvegen

Åsgardsvegen er ein veg i Løten kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsgardsvegen 1 2340 LØTEN 60.8150, 11.3394 196 / 336
Åsgardsvegen 2 2340 LØTEN 60.8150, 11.3396 196 / 336
Åsgardsvegen 3 2340 LØTEN 60.8150, 11.3398 196 / 336
Åsgardsvegen 4 2340 LØTEN 60.8150, 11.3400 196 / 336
Åsgardsvegen 5 2340 LØTEN 60.8150, 11.3402 196 / 336
Åsgardsvegen 6 2340 LØTEN 60.8149, 11.3404 196 / 336
Åsgardsvegen 7 2340 LØTEN 60.8148, 11.3402 196 / 336
Åsgardsvegen 8 2340 LØTEN 60.8148, 11.3400 196 / 336
Åsgardsvegen 9 2340 LØTEN 60.8147, 11.3397 196 / 336
Åsgardsvegen 10 2340 LØTEN 60.8146, 11.3397 196 / 336
Åsgardsvegen 11 2340 LØTEN 60.8145, 11.3397 196 / 336
Åsgardsvegen 12 2340 LØTEN 60.8144, 11.3396 196 / 336
Åsgardsvegen 13 2340 LØTEN 60.8143, 11.3393 196 / 336
Åsgardsvegen 14 2340 LØTEN 60.8142, 11.3393 196 / 336
Åsgardsvegen 15 2340 LØTEN 60.8144, 11.3390 196 / 336
Åsgardsvegen 16 2340 LØTEN 60.8145, 11.3391 196 / 336
Åsgardsvegen 17 2340 LØTEN 60.8146, 11.3391 196 / 336
Åsgardsvegen 18 2340 LØTEN 60.8147, 11.3392 196 / 336
Åsgardsvegen 19 2340 LØTEN 60.8148, 11.3393 196 / 336
Åsgardsvegen 20 2340 LØTEN 60.8143, 11.3381 196 / 337
Åsgardsvegen 21 2340 LØTEN 60.8143, 11.3384 196 / 337
Åsgardsvegen 22 2340 LØTEN 60.8143, 11.3385 196 / 337
Åsgardsvegen 23 2340 LØTEN 60.8143, 11.3388 196 / 337
Åsgardsvegen 24 2340 LØTEN 60.8140, 11.3389 196 / 337
Åsgardsvegen 25 2340 LØTEN 60.8141, 11.3387 196 / 337
Åsgardsvegen 26 2340 LØTEN 60.8141, 11.3385 196 / 337
Åsgardsvegen 27 2340 LØTEN 60.8141, 11.3382 196 / 337
Åsgardsvegen 28 2340 LØTEN 60.8141, 11.3381 196 / 337
Åsgardsvegen 29 2340 LØTEN 60.8141, 11.3379 196 / 337
Åsgardsvegen 30 2340 LØTEN 60.8142, 11.3376 196 / 337

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken