Grasvegen 2
2340 LØTEN

Grasvegen 2, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grasvegen 2, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 297 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 204 BERGUM
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Grasvegen

Grasvegen er ein veg i Løten kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grasvegen 1 2340 LØTEN 60.8079, 11.3443 196 / 293
Grasvegen 2 2340 LØTEN 60.8075, 11.3448 196 / 297
Grasvegen 3 2340 LØTEN 60.8075, 11.3442 196 / 298
Grasvegen 4 2340 LØTEN 60.8075, 11.3453 196 / 299
Grasvegen 5 2340 LØTEN 60.8076, 11.3437 196 / 300
Grasvegen 6 2340 LØTEN 60.8071, 11.3452 196 / 301
Grasvegen 7 2340 LØTEN 60.8073, 11.3439 196 / 302
Grasvegen 8 2340 LØTEN 60.8072, 11.3447 196 / 303

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken