Gutua 1A
2340 LØTEN

Gutua 1A, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gutua 1A, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 304 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 202 KILDE
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Gutua

Gutua er ein veg i Løten kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gutua 1A 2340 LØTEN 60.8149, 11.3429 196 / 304
Gutua 1B 2340 LØTEN 60.8151, 11.3431 196 / 304
Gutua 2A 2340 LØTEN 60.8147, 11.3433 196 / 306
Gutua 2B 2340 LØTEN 60.8146, 11.3432 196 / 306
Gutua 3A 2340 LØTEN 60.8152, 11.3428 196 / 304
Gutua 3B 2340 LØTEN 60.8151, 11.3427 196 / 304
Gutua 4A 2340 LØTEN 60.8144, 11.3435 196 / 306
Gutua 4B 2340 LØTEN 60.8144, 11.3434 196 / 306
Gutua 5A 2340 LØTEN 60.8150, 11.3424 196 / 304
Gutua 5B 2340 LØTEN 60.8149, 11.3422 196 / 304
Gutua 7A 2340 LØTEN 60.8149, 11.3426 196 / 304
Gutua 7B 2340 LØTEN 60.8148, 11.3428 196 / 304
Gutua 9A 2340 LØTEN 60.8146, 11.3425 196 / 304
Gutua 9B 2340 LØTEN 60.8146, 11.3423 196 / 304
Gutua 11A 2340 LØTEN 60.8147, 11.3421 196 / 304
Gutua 11B 2340 LØTEN 60.8148, 11.3418 196 / 304
Gutua 13A 2340 LØTEN 60.8146, 11.3415 196 / 304
Gutua 13B 2340 LØTEN 60.8146, 11.3415 196 / 304
Gutua 15A 2340 LØTEN 60.8144, 11.3414 196 / 304
Gutua 15B 2340 LØTEN 60.8144, 11.3417 196 / 304
Gutua 17A 2340 LØTEN 60.8144, 11.3419 196 / 304
Gutua 17B 2340 LØTEN 60.8145, 11.3421 196 / 304

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken