Halmstubben 7
2340 LØTEN

Halmstubben 7, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Halmstubben 7, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 347 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 204 BERGUM
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Halmstubben

Halmstubben er ein veg i Løten kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Halmstubben 1 2340 LØTEN 60.8093, 11.3462 196 / 344
Halmstubben 2 2340 LØTEN 60.8093, 11.3456 196 / 341
Halmstubben 3 2340 LØTEN 60.8096, 11.3461 196 / 345
Halmstubben 4 2340 LØTEN 60.8096, 11.3455 196 / 348
Halmstubben 5 2340 LØTEN 60.8100, 11.3459 196 / 346
Halmstubben 6 2340 LØTEN 60.8099, 11.3452 196 / 342
Halmstubben 7 2340 LØTEN 60.8102, 11.3458 196 / 347
Halmstubben 8 2340 LØTEN 60.8101, 11.3449 196 / 343

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken