Alv Kjøsveg 8A
2340 LØTEN

Alv Kjøsveg 8A, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Alv Kjøsveg 8A, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 351 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 204 BERGUM
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Alv Kjøsveg

Alv Kjøsveg er ein veg i Løten kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Alv Kjøsveg 1A 2340 LØTEN 60.8115, 11.3497 196 / 353
Alv Kjøsveg 1B 2340 LØTEN 60.8115, 11.3497 196 / 353
Alv Kjøsveg 1C 2340 LØTEN 60.8115, 11.3497 196 / 353
Alv Kjøsveg 1D 2340 LØTEN 60.8115, 11.3497 196 / 353
Alv Kjøsveg 2A 2340 LØTEN 60.8111, 11.3493 196 / 357
Alv Kjøsveg 2B 2340 LØTEN 60.8111, 11.3491 196 / 357
Alv Kjøsveg 2C 2340 LØTEN 60.8110, 11.3493 196 / 357
Alv Kjøsveg 2D 2340 LØTEN 60.8111, 11.3491 196 / 357
Alv Kjøsveg 3A 2340 LØTEN 60.8117, 11.3498 196 / 353
Alv Kjøsveg 3B 2340 LØTEN 60.8117, 11.3498 196 / 353
Alv Kjøsveg 3C 2340 LØTEN 60.8117, 11.3498 196 / 353
Alv Kjøsveg 3D 2340 LØTEN 60.8117, 11.3498 196 / 353
Alv Kjøsveg 4A 2340 LØTEN 60.8111, 11.3498 196 / 357
Alv Kjøsveg 4B 2340 LØTEN 60.8111, 11.3496 196 / 357
Alv Kjøsveg 4C 2340 LØTEN 60.8110, 11.3498 196 / 357
Alv Kjøsveg 4D 2340 LØTEN 60.8110, 11.3496 196 / 357
Alv Kjøsveg 5A 2340 LØTEN 60.8120, 11.3498 196 / 354
Alv Kjøsveg 5B 2340 LØTEN 60.8120, 11.3498 196 / 354
Alv Kjøsveg 5C 2340 LØTEN 60.8120, 11.3498 196 / 354
Alv Kjøsveg 5D 2340 LØTEN 60.8120, 11.3498 196 / 354
Alv Kjøsveg 6A 2340 LØTEN 60.8113, 11.3492 196 / 357
Alv Kjøsveg 6B 2340 LØTEN 60.8112, 11.3491 196 / 357
Alv Kjøsveg 6C 2340 LØTEN 60.8112, 11.3490 196 / 357
Alv Kjøsveg 6D 2340 LØTEN 60.8113, 11.3491 196 / 357
Alv Kjøsveg 6E 2340 LØTEN 60.8112, 11.3490 196 / 357
Alv Kjøsveg 6F 2340 LØTEN 60.8112, 11.3489 196 / 357
Alv Kjøsveg 7A 2340 LØTEN 60.8119, 11.3492 196 / 355
Alv Kjøsveg 7B 2340 LØTEN 60.8119, 11.3492 196 / 355
Alv Kjøsveg 7C 2340 LØTEN 60.8119, 11.3492 196 / 355
Alv Kjøsveg 7D 2340 LØTEN 60.8119, 11.3492 196 / 355
Alv Kjøsveg 8A 2340 LØTEN 60.8114, 11.3489 196 / 351
Alv Kjøsveg 8B 2340 LØTEN 60.8115, 11.3489 196 / 351
Alv Kjøsveg 8C 2340 LØTEN 60.8115, 11.3488 196 / 351
Alv Kjøsveg 8D 2340 LØTEN 60.8116, 11.3486 196 / 351
Alv Kjøsveg 8E 2340 LØTEN 60.8117, 11.3486 196 / 351
Alv Kjøsveg 8F 2340 LØTEN 60.8117, 11.3485 196 / 351

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken