Nordigårdsgate 42
6002 ÅLESUND

Nordigårdsgate 42, 6002 ÅLESUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordigårdsgate 42, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 52 i 1504
  • Grunnkrins: 302 VERPINGSVIKA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Nordigårdsgate

Nordigårdsgate er ei gate i Ålesund kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 52.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordigårdsgate 5 6002 ÅLESUND 62.4759, 6.1586 201 / 459
Nordigårdsgate 7 6002 ÅLESUND 62.4761, 6.1595 201 / 462
Nordigårdsgate 8 6002 ÅLESUND 62.4758, 6.1592 201 / 463
Nordigårdsgate 9A 6002 ÅLESUND 62.4762, 6.1601 201 / 464
Nordigårdsgate 9B 6002 ÅLESUND 62.4762, 6.1605 201 / 465
Nordigårdsgate 9C 6002 ÅLESUND 62.4764, 6.1605 201 / 814
Nordigårdsgate 26 6002 ÅLESUND 62.4767, 6.1646 201 / 603
Nordigårdsgate 28 6002 ÅLESUND 62.4767, 6.1647 201 / 604
Nordigårdsgate 30 6002 ÅLESUND 62.4766, 6.1647 201 / 605
Nordigårdsgate 31 6002 ÅLESUND 62.4770, 6.1647 201 / 471
Nordigårdsgate 32 6002 ÅLESUND 62.4768, 6.1649 201 / 472
Nordigårdsgate 34 6002 ÅLESUND 62.4768, 6.1650 201 / 474
Nordigårdsgate 35A 6002 ÅLESUND 62.4771, 6.1651 201 / 56
Nordigårdsgate 35B 6002 ÅLESUND 62.4771, 6.1651 201 / 56
Nordigårdsgate 36 6002 ÅLESUND 62.4769, 6.1651 201 / 475
Nordigårdsgate 37A 6002 ÅLESUND 62.4771, 6.1653 201 / 56
Nordigårdsgate 37B 6002 ÅLESUND 62.4771, 6.1653 201 / 56
Nordigårdsgate 39A 6002 ÅLESUND 62.4771, 6.1655 201 / 56
Nordigårdsgate 39B 6002 ÅLESUND 62.4771, 6.1655 201 / 56
Nordigårdsgate 42 6002 ÅLESUND 62.4768, 6.1655 201 / 52
Nordigårdsgate 44 6002 ÅLESUND 62.4768, 6.1655 201 / 53
Nordigårdsgate 46 6002 ÅLESUND 62.4769, 6.1653 201 / 54
Nordigårdsgate 48 6002 ÅLESUND 62.4769, 6.1655 201 / 54
Nordigårdsgate 50 6002 ÅLESUND 62.4769, 6.1655 201 / 53
Nordigårdsgate 52 6002 ÅLESUND 62.4768, 6.1656 201 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken