Eidsbakkane 8
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Eidsbakkane 8, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eidsbakkane 8, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 136 / 98 i 1253
  • Grunnkrins: 303 VALESTRANDSFOSSEN
  • Valkrins: 3 VALESTRAND
  • Kyrkjesogn: 7040605 Hamre
  • Tettstad: Valestrandfossen

Eidsbakkane

Eidsbakkane er ein veg i Osterøy kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eidsbakkane 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5058, 5.4272 136 / 98
Eidsbakkane 4 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4273 136 / 98
Eidsbakkane 6 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4275 136 / 98
Eidsbakkane 8 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4276 136 / 98
Eidsbakkane 10 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4278 136 / 98
Eidsbakkane 12 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4276 136 / 98
Eidsbakkane 14 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5058, 5.4275 136 / 98
Eidsbakkane 16 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4278 136 / 98
Eidsbakkane 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5066, 5.4281 136 / 120
Eidsbakkane 20 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5066, 5.4281 136 / 120
Eidsbakkane 22 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5065, 5.4281 136 / 120
Eidsbakkane 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5064, 5.4280 136 / 120
Eidsbakkane 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4280 136 / 120
Eidsbakkane 28 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4282 136 / 120
Eidsbakkane 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5064, 5.4282 136 / 120
Eidsbakkane 32 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5065, 5.4283 136 / 120
Eidsbakkane 34 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5066, 5.4283 136 / 120
Eidsbakkane 36 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5067, 5.4283 136 / 120
Eidsbakkane 38 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5070, 5.4284 136 / 15
Eidsbakkane 40 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5069, 5.4285 136 / 15
Eidsbakkane 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5056, 5.4282 136 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken