Kaivegen 4
7624 EKNE

Kaivegen 4, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kaivegen 4, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 157 / 100 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 309 GUSTAD
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad: Ekne

Kaivegen

Kaivegen er ein veg i Levanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kaivegen 1 7624 EKNE 63.6992, 11.0405 157 / 8
Kaivegen 2 7624 EKNE 63.6987, 11.0410 157 / 86
Kaivegen 4 7624 EKNE 63.7022, 11.0432 157 / 100
Kaivegen 5 7624 EKNE 63.6998, 11.0410 157 / 16
Kaivegen 7 7624 EKNE 63.7002, 11.0414 157 / 18
Kaivegen 9 7624 EKNE 63.7004, 11.0417 157 / 12
Kaivegen 11 7624 EKNE 63.7009, 11.0421 157 / 10
Kaivegen 13 7624 EKNE 63.7012, 11.0420 157 / 42
Kaivegen 15 7624 EKNE 63.7016, 11.0422 157 / 44
Kaivegen 17 7624 EKNE 63.7019, 11.0422 157 / 37
Kaivegen 19 7624 EKNE 63.7022, 11.0423 157 / 38
Kaivegen 21 7624 EKNE 63.7027, 11.0423 157 / 21
Kaivegen 23 7624 EKNE 63.7030, 11.0425 158 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken