Aureveien 24
3534 SOKNA

Aureveien 24, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Aureveien 24, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 160 / 21 i 0605
  • Grunnkrins: 701 HAVIK
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Aureveien

Aureveien er ein veg i Ringerike kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aureveien 19 3534 SOKNA 60.2141, 9.7734 160 / 3
Aureveien 20 3534 SOKNA 60.2136, 9.7739 160 / 3
Aureveien 23 3534 SOKNA 60.2147, 9.7743 160 / 20
Aureveien 24 3534 SOKNA 60.2130, 9.7729 160 / 21
Aureveien 25 3534 SOKNA 60.2153, 9.7733 160 / 19
Aureveien 28 3534 SOKNA 60.2139, 9.7723 160 / 14
Aureveien 30 3534 SOKNA 60.2144, 9.7722 160 / 3
Aureveien 32 3534 SOKNA 60.2149, 9.7727 160 / 18
Aureveien 40 3534 SOKNA 60.2130, 9.7697 160 / 12
Aureveien 42 3534 SOKNA 60.2136, 9.7700 160 / 17
Aureveien 48 3534 SOKNA 60.2157, 9.7701 160 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken