Skogheimvegen 66
3811 HØRTE

Skogheimvegen 66, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogheimvegen 66, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 135 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Skogheimvegen

Skogheimvegen er ein veg i Sauherad kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogheimvegen 3 3811 HØRTE 59.4220, 9.1320 86 / 149
Skogheimvegen 5 3811 HØRTE 59.4223, 9.1320 86 / 53
Skogheimvegen 9 3811 HØRTE 59.4230, 9.1326 86 / 101
Skogheimvegen 10 3811 HØRTE 59.4232, 9.1314 86 / 102
Skogheimvegen 43 3811 HØRTE 59.4249, 9.1330 86 / 46
Skogheimvegen 57 3811 HØRTE 59.4254, 9.1333 86 / 141
Skogheimvegen 59 3811 HØRTE 59.4254, 9.1326 86 / 140
Skogheimvegen 61 3811 HØRTE 59.4256, 9.1330 86 / 139
Skogheimvegen 62 3811 HØRTE 59.4257, 9.1320 86 / 138
Skogheimvegen 64 3811 HØRTE 59.4259, 9.1322 86 / 136
Skogheimvegen 66 3811 HØRTE 59.4264, 9.1322 86 / 135

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken