Enervegen 11
2344 ILSENG

Enervegen 11, 2344 ILSENG er ei adresse i Stange.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Enervegen 11, 2344 ILSENG:

  • Postnummer: 2344 ILSENG
  • Gards-/bruksnummer: 241 / 49 i 0417 Stange
  • Grunnkrins: 407 SKAUN
  • Valkrins: 6 ILSENG
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad: Ilseng

Enervegen

Enervegen er ein veg i Stange kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Enervegen 1 2344 ILSENG 60.7813, 11.2483 241 / 40
Enervegen 3 2344 ILSENG 60.7815, 11.2479 241 / 45
Enervegen 4 2344 ILSENG 60.7812, 11.2475 241 / 44
Enervegen 5 2344 ILSENG 60.7817, 11.2477 241 / 48
Enervegen 6 2344 ILSENG 60.7814, 11.2472 241 / 47
Enervegen 7 2344 ILSENG 60.7816, 11.2467 241 / 51
Enervegen 8 2344 ILSENG 60.7811, 11.2468 241 / 46
Enervegen 9 2344 ILSENG 60.7813, 11.2463 241 / 50
Enervegen 11 2344 ILSENG 60.7811, 11.2459 241 / 49
Enervegen 13 2344 ILSENG 60.7808, 11.2462 241 / 42
Enervegen 15 2344 ILSENG 60.7806, 11.2467 241 / 41
Enervegen 17 2344 ILSENG 60.7805, 11.2471 241 / 37
Enervegen 19 2344 ILSENG 60.7804, 11.2473 241 / 37
Enervegen 20 2344 ILSENG 60.7810, 11.2471 241 / 43
Enervegen 21 2344 ILSENG 60.7807, 11.2475 241 / 38
Enervegen 23 2344 ILSENG 60.7809, 11.2478 241 / 39

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken