Gamlevegen 74
2344 ILSENG

Gamlevegen 74, 2344 ILSENG er ei adresse i Stange.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamlevegen 74, 2344 ILSENG:

  • Postnummer: 2344 ILSENG
  • Gards-/bruksnummer: 211 / 108 i 0417 Stange
  • Grunnkrins: 406 HORNEMOEN
  • Valkrins: 6 ILSENG
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad: Ilseng

Gamlevegen

Gamlevegen er ein veg i Stange kommune med 68 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 102.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamlevegen 4 2344 ILSENG 60.7763, 11.2239 211 / 116
Gamlevegen 6A 2344 ILSENG 60.7763, 11.2216 211 / 10
Gamlevegen 6B 2344 ILSENG 60.7763, 11.2216 211 / 10
Gamlevegen 6C 2344 ILSENG 60.7762, 11.2217 211 / 10
Gamlevegen 6D 2344 ILSENG 60.7763, 11.2219 211 / 10
Gamlevegen 6E 2344 ILSENG 60.7764, 11.2221 211 / 10
Gamlevegen 6F 2344 ILSENG 60.7764, 11.2221 211 / 10
Gamlevegen 6G 2344 ILSENG 60.7764, 11.2217 211 / 10
Gamlevegen 8A 2344 ILSENG 60.7758, 11.2220 211 / 13
Gamlevegen 8B 2344 ILSENG 60.7757, 11.2221 211 / 13
Gamlevegen 10A 2344 ILSENG 60.7759, 11.2224 211 / 13
Gamlevegen 10B 2344 ILSENG 60.7758, 11.2224 211 / 13
Gamlevegen 12 2344 ILSENG 60.7755, 11.2220 211 / 211
Gamlevegen 13 2344 ILSENG 60.7755, 11.2215 211 / 205
Gamlevegen 15 2344 ILSENG 60.7754, 11.2209 211 / 206
Gamlevegen 17 2344 ILSENG 60.7753, 11.2204 211 / 3
Gamlevegen 19 2344 ILSENG 60.7751, 11.2207 212 / 57
Gamlevegen 20 2344 ILSENG 60.7748, 11.2231 211 / 202
Gamlevegen 21 2344 ILSENG 60.7751, 11.2214 212 / 11
Gamlevegen 22 2344 ILSENG 60.7748, 11.2229 211 / 202
Gamlevegen 23 2344 ILSENG 60.7749, 11.2216 211 / 5
Gamlevegen 24 2344 ILSENG 60.7747, 11.2223 211 / 28
Gamlevegen 25 2344 ILSENG 60.7745, 11.2217 212 / 26
Gamlevegen 39 2344 ILSENG 60.7732, 11.2227 211 / 115
Gamlevegen 42 2344 ILSENG 60.7735, 11.2249 211 / 230
Gamlevegen 43 2344 ILSENG 60.7730, 11.2249 211 / 121
Gamlevegen 45 2344 ILSENG 60.7727, 11.2256 211 / 81
Gamlevegen 46 2344 ILSENG 60.7733, 11.2258 211 / 152
Gamlevegen 47 2344 ILSENG 60.7729, 11.2264 236 / 17
Gamlevegen 48 2344 ILSENG 60.7732, 11.2262 211 / 163
Gamlevegen 49 2344 ILSENG 60.7727, 11.2270 236 / 10
Gamlevegen 51 2344 ILSENG 60.7729, 11.2277 236 / 8
Gamlevegen 52 2344 ILSENG 60.7734, 11.2280 211 / 52
Gamlevegen 53 2344 ILSENG 60.7730, 11.2285 236 / 6
Gamlevegen 55 2344 ILSENG 60.7731, 11.2288 236 / 24
Gamlevegen 57 2344 ILSENG 60.7729, 11.2291 236 / 56
Gamlevegen 59 2344 ILSENG 60.7733, 11.2292 236 / 55
Gamlevegen 61 2344 ILSENG 60.7730, 11.2295 236 / 47
Gamlevegen 63 2344 ILSENG 60.7733, 11.2297 236 / 9
Gamlevegen 65 2344 ILSENG 60.7731, 11.2299 236 / 61
Gamlevegen 69 2344 ILSENG 60.7728, 11.2306 236 / 64
Gamlevegen 71 2344 ILSENG 60.7739, 11.2309 236 / 31
Gamlevegen 72 2344 ILSENG 60.7748, 11.2311 211 / 196
Gamlevegen 73A 2344 ILSENG 60.7740, 11.2316 236 / 79
Gamlevegen 73B 2344 ILSENG 60.7742, 11.2316 236 / 32
Gamlevegen 74 2344 ILSENG 60.7744, 11.2312 211 / 108
Gamlevegen 75 2344 ILSENG 60.7743, 11.2322 236 / 63
Gamlevegen 76A 2344 ILSENG 60.7749, 11.2317 211 / 111
Gamlevegen 76B 2344 ILSENG 60.7750, 11.2317 211 / 219
Gamlevegen 79 2344 ILSENG 60.7747, 11.2326 236 / 34
Gamlevegen 80 2344 ILSENG 60.7752, 11.2325 211 / 45
Gamlevegen 81 2344 ILSENG 60.7750, 11.2335 236 / 13
Gamlevegen 82 2344 ILSENG 60.7752, 11.2324 211 / 45
Gamlevegen 83 2344 ILSENG 60.7749, 11.2346 235 / 3
Gamlevegen 87A 2344 ILSENG 60.7741, 11.2382 238 / 5
Gamlevegen 87B 2344 ILSENG 60.7742, 11.2382 238 / 5
Gamlevegen 89A 2344 ILSENG 60.7754, 11.2353 235 / 15
Gamlevegen 89B 2344 ILSENG 60.7754, 11.2354 235 / 15
Gamlevegen 89C 2344 ILSENG 60.7755, 11.2357 235 / 16
Gamlevegen 89D 2344 ILSENG 60.7755, 11.2358 235 / 16
Gamlevegen 91 2344 ILSENG 60.7757, 11.2365 235 / 10
Gamlevegen 93 2344 ILSENG 60.7759, 11.2369 235 / 9
Gamlevegen 95 2344 ILSENG 60.7759, 11.2370 235 / 9
Gamlevegen 97A 2344 ILSENG 60.7761, 11.2373 235 / 17
Gamlevegen 97B 2344 ILSENG 60.7761, 11.2374 235 / 17
Gamlevegen 99 2344 ILSENG 60.7769, 11.2390 238 / 7
Gamlevegen 100 2344 ILSENG 60.7774, 11.2390 236 / 18
Gamlevegen 102 2344 ILSENG 60.7773, 11.2391 236 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken