Torstadvegen 46
2335 STANGE

Torstadvegen 46, 2335 STANGE er ei adresse i Stange.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Torstadvegen 46, 2335 STANGE:

  • Postnummer: 2335 STANGE
  • Gards-/bruksnummer: 95 / 75 i 0417 Stange
  • Grunnkrins: 210 STANGE ØST
  • Valkrins: 3 STANGE
  • Kyrkjesogn: 3010301 Stange
  • Tettstad: Stange

Torstadvegen

Torstadvegen er ein veg i Stange kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torstadvegen 1 2335 STANGE 60.7209, 11.1935 95 / 138
Torstadvegen 2 2335 STANGE 60.7216, 11.1931 95 / 44
Torstadvegen 4 2335 STANGE 60.7216, 11.1930 95 / 44
Torstadvegen 5 2335 STANGE 60.7210, 11.1946 95 / 143
Torstadvegen 6 2335 STANGE 60.7215, 11.1939 95 / 117
Torstadvegen 8 2335 STANGE 60.7216, 11.1939 95 / 118
Torstadvegen 10 2335 STANGE 60.7217, 11.1938 95 / 119
Torstadvegen 12 2335 STANGE 60.7218, 11.1938 95 / 120
Torstadvegen 14 2335 STANGE 60.7219, 11.1937 95 / 121
Torstadvegen 16 2335 STANGE 60.7220, 11.1937 95 / 122
Torstadvegen 18 2335 STANGE 60.7221, 11.1936 95 / 123
Torstadvegen 20 2335 STANGE 60.7222, 11.1937 95 / 124
Torstadvegen 22 2335 STANGE 60.7222, 11.1940 95 / 125
Torstadvegen 24 2335 STANGE 60.7223, 11.1942 95 / 126
Torstadvegen 26 2335 STANGE 60.7222, 11.1943 95 / 128
Torstadvegen 28 2335 STANGE 60.7222, 11.1941 95 / 127
Torstadvegen 30 2335 STANGE 60.7219, 11.1943 95 / 129
Torstadvegen 32 2335 STANGE 60.7219, 11.1944 95 / 130
Torstadvegen 34 2335 STANGE 60.7216, 11.1946 95 / 135
Torstadvegen 36 2335 STANGE 60.7216, 11.1945 95 / 134
Torstadvegen 38A 2335 STANGE 60.7215, 11.1943 95 / 133
Torstadvegen 38B 2335 STANGE 60.7216, 11.1943 95 / 132
Torstadvegen 38C 2335 STANGE 60.7217, 11.1943 95 / 131
Torstadvegen 39 2335 STANGE 60.7218, 11.1950 95 / 31
Torstadvegen 40 2335 STANGE 60.7222, 11.1947 95 / 48
Torstadvegen 41 2335 STANGE 60.7217, 11.1955 95 / 31
Torstadvegen 42 2335 STANGE 60.7224, 11.1945 95 / 59
Torstadvegen 43 2335 STANGE 60.7217, 11.1956 95 / 31
Torstadvegen 44 2335 STANGE 60.7226, 11.1952 95 / 110
Torstadvegen 45 2335 STANGE 60.7218, 11.1958 95 / 31
Torstadvegen 46 2335 STANGE 60.7223, 11.1953 95 / 75
Torstadvegen 47 2335 STANGE 60.7218, 11.1959 95 / 31
Torstadvegen 48A 2335 STANGE 60.7224, 11.1958 95 / 13
Torstadvegen 48B 2335 STANGE 60.7224, 11.1957 95 / 13
Torstadvegen 48C 2335 STANGE 60.7225, 11.1956 95 / 13
Torstadvegen 49 2335 STANGE 60.7218, 11.1961 95 / 31
Torstadvegen 50 2335 STANGE 60.7222, 11.1960 95 / 13
Torstadvegen 52 2335 STANGE 60.7223, 11.1966 95 / 90

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken