Gartnervegen 5B
2312 OTTESTAD

Gartnervegen 5B, 2312 OTTESTAD er ei adresse i Stange.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gartnervegen 5B, 2312 OTTESTAD:

  • Postnummer: 2312 OTTESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 125 i 0417 Stange
  • Grunnkrins: 312 ÅKERSHAGAN
  • Valkrins: 2 HOBERG
  • Kyrkjesogn: 3010401 Ottestad
  • Tettstad: Bekkelaget

Gartnervegen

Gartnervegen er ein veg i Stange kommune med 48 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gartnervegen 1A 2312 OTTESTAD 60.7839, 11.1178 6 / 125
Gartnervegen 1B 2312 OTTESTAD 60.7839, 11.1178 6 / 125
Gartnervegen 1C 2312 OTTESTAD 60.7838, 11.1178 6 / 125
Gartnervegen 1D 2312 OTTESTAD 60.7838, 11.1178 6 / 125
Gartnervegen 2A 2312 OTTESTAD 60.7842, 11.1166 6 / 462
Gartnervegen 2B 2312 OTTESTAD 60.7842, 11.1165 6 / 462
Gartnervegen 3A 2312 OTTESTAD 60.7839, 11.1182 6 / 125
Gartnervegen 3B 2312 OTTESTAD 60.7839, 11.1182 6 / 125
Gartnervegen 3C 2312 OTTESTAD 60.7839, 11.1182 6 / 125
Gartnervegen 3D 2312 OTTESTAD 60.7838, 11.1182 6 / 125
Gartnervegen 4 2312 OTTESTAD 60.7843, 11.1160 6 / 462
Gartnervegen 5A 2312 OTTESTAD 60.7843, 11.1179 6 / 125
Gartnervegen 5B 2312 OTTESTAD 60.7843, 11.1179 6 / 125
Gartnervegen 5C 2312 OTTESTAD 60.7843, 11.1179 6 / 125
Gartnervegen 5D 2312 OTTESTAD 60.7842, 11.1179 6 / 125
Gartnervegen 7A 2312 OTTESTAD 60.7843, 11.1174 6 / 125
Gartnervegen 7B 2312 OTTESTAD 60.7843, 11.1174 6 / 125
Gartnervegen 10 2312 OTTESTAD 60.7850, 11.1161 6 / 464
Gartnervegen 14 2312 OTTESTAD 60.7853, 11.1149 210 / 31
Gartnervegen 16 2312 OTTESTAD 60.7853, 11.1145 210 / 39
Gartnervegen 18A 2312 OTTESTAD 60.7852, 11.1141 210 / 42
Gartnervegen 18B 2312 OTTESTAD 60.7852, 11.1139 210 / 38
Gartnervegen 18C 2312 OTTESTAD 60.7854, 11.1139 210 / 2
Gartnervegen 20A 2312 OTTESTAD 60.7851, 11.1130 6 / 516
Gartnervegen 20B 2312 OTTESTAD 60.7851, 11.1133 6 / 516
Gartnervegen 20C 2312 OTTESTAD 60.7853, 11.1130 6 / 516
Gartnervegen 21 2312 OTTESTAD 60.7869, 11.1133 210 / 4
Gartnervegen 22 2312 OTTESTAD 60.7860, 11.1127 210 / 59
Gartnervegen 23 2312 OTTESTAD 60.7866, 11.1141 210 / 4
Gartnervegen 24 2312 OTTESTAD 60.7861, 11.1126 210 / 58
Gartnervegen 25 2312 OTTESTAD 60.7862, 11.1141 210 / 4
Gartnervegen 26 2312 OTTESTAD 60.7862, 11.1125 210 / 57
Gartnervegen 27 2312 OTTESTAD 60.7859, 11.1142 210 / 4
Gartnervegen 28 2312 OTTESTAD 60.7863, 11.1125 210 / 56
Gartnervegen 29 2312 OTTESTAD 60.7869, 11.1128 210 / 41
Gartnervegen 30 2312 OTTESTAD 60.7865, 11.1125 210 / 55
Gartnervegen 31 2312 OTTESTAD 60.7867, 11.1126 210 / 11
Gartnervegen 32 2312 OTTESTAD 60.7865, 11.1122 210 / 54
Gartnervegen 33A 2312 OTTESTAD 60.7870, 11.1122 210 / 36
Gartnervegen 33B 2312 OTTESTAD 60.7869, 11.1121 210 / 36
Gartnervegen 34 2312 OTTESTAD 60.7861, 11.1122 210 / 52
Gartnervegen 35 2312 OTTESTAD 60.7868, 11.1120 210 / 51
Gartnervegen 36 2312 OTTESTAD 60.7861, 11.1119 210 / 53
Gartnervegen 37 2312 OTTESTAD 60.7865, 11.1119 210 / 44
Gartnervegen 39 2312 OTTESTAD 60.7864, 11.1118 210 / 45
Gartnervegen 41 2312 OTTESTAD 60.7864, 11.1117 210 / 46
Gartnervegen 43 2312 OTTESTAD 60.7862, 11.1116 210 / 47
Gartnervegen 45 2312 OTTESTAD 60.7861, 11.1116 210 / 48

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken