Knavlbergberget 104
2332 ÅSVANG

Knavlbergberget 104, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knavlbergberget 104, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 364 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 512 SKOGEN
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Knavlbergberget

Knavlbergberget er ein veg i Stange kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 100 til 104.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knavlbergberget 100 2332 ÅSVANG 60.6916, 11.4580 364 / 1
Knavlbergberget 102 2332 ÅSVANG 60.6918, 11.4593 364 / 1
Knavlbergberget 104 2332 ÅSVANG 60.6915, 11.4584 364 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken