Sjøvegen 586
2330 VALLSET

Sjøvegen 586, 2330 VALLSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøvegen 586, 2330 VALLSET:

  • Postnummer: 2330 VALLSET
  • Gards-/bruksnummer: 405 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 512 SKOGEN
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Sjøvegen

Sjøvegen er ein veg i Stange kommune med 76 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 594.

Adressene i Sjøvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøvegen 1 2332 ÅSVANG 60.7395, 11.3654 278 / 13
Sjøvegen 2 2332 ÅSVANG 60.7402, 1,000.0000 404 / 1
Sjøvegen 4 2332 ÅSVANG 60.7397, 11.3670 404 / 2
Sjøvegen 15 2332 ÅSVANG 60.7394, 11.3692 269 / 33
Sjøvegen 17 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3693 269 / 33
Sjøvegen 19 2332 ÅSVANG 60.7392, 11.3693 269 / 33
Sjøvegen 21 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3693 269 / 32
Sjøvegen 23 2332 ÅSVANG 60.7389, 11.3693 269 / 32
Sjøvegen 24 2332 ÅSVANG 60.7397, 11.3710 269 / 5
Sjøvegen 26 2332 ÅSVANG 60.7399, 11.3717 404 / 80
Sjøvegen 27 2332 ÅSVANG 60.7394, 11.3718 404 / 130
Sjøvegen 29 2332 ÅSVANG 60.7395, 11.3726 404 / 18
Sjøvegen 32 2332 ÅSVANG 60.7401, 11.3735 404 / 20
Sjøvegen 54 2332 ÅSVANG 60.7402, 11.3759 262 / 14
Sjøvegen 63 2332 ÅSVANG 60.7381, 11.3772 262 / 4
Sjøvegen 67 2332 ÅSVANG 60.7394, 11.3788 262 / 15
Sjøvegen 70 2332 ÅSVANG 60.7403, 11.3793 262 / 3
Sjøvegen 76 2332 ÅSVANG 60.7402, 11.3804 262 / 12
Sjøvegen 84 2332 ÅSVANG 60.7398, 11.3810 262 / 19
Sjøvegen 88 2332 ÅSVANG 60.7405, 11.3826 262 / 8
Sjøvegen 90 2332 ÅSVANG 60.7407, 11.3828 262 / 8
Sjøvegen 94 2332 ÅSVANG 60.7442, 11.3854 277 / 2
Sjøvegen 95 2332 ÅSVANG 60.7396, 11.3827 262 / 30
Sjøvegen 96 2332 ÅSVANG 60.7444, 11.3858 277 / 2
Sjøvegen 98 2332 ÅSVANG 60.7425, 11.3842 262 / 2
Sjøvegen 100 2332 ÅSVANG 60.7418, 11.3840 262 / 18
Sjøvegen 116 2332 ÅSVANG 60.7400, 11.3868 277 / 15
Sjøvegen 121 2332 ÅSVANG 60.7394, 11.3875 277 / 23
Sjøvegen 124 2332 ÅSVANG 60.7398, 11.3878 277 / 22
Sjøvegen 129 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3887 277 / 6
Sjøvegen 130 2332 ÅSVANG 60.7397, 11.3891 277 / 13
Sjøvegen 135 2332 ÅSVANG 60.7392, 11.3899 277 / 24
Sjøvegen 146 2332 ÅSVANG 60.7395, 11.3924 277 / 21
Sjøvegen 147 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3919 277 / 26
Sjøvegen 148 2332 ÅSVANG 60.7410, 11.3915 277 / 1
Sjøvegen 149 2332 ÅSVANG 60.7381, 11.3918 277 / 8
Sjøvegen 150 2332 ÅSVANG 60.7408, 11.3919 277 / 1
Sjøvegen 153 2332 ÅSVANG 60.7383, 11.3929 277 / 7
Sjøvegen 154 2332 ÅSVANG 60.7415, 11.3927 277 / 3
Sjøvegen 158 2332 ÅSVANG 60.7401, 11.3935 277 / 16
Sjøvegen 160 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3939 277 / 14
Sjøvegen 161 2332 ÅSVANG 60.7383, 11.3950 277 / 20
Sjøvegen 162 2332 ÅSVANG 60.7394, 11.3947 404 / 82
Sjøvegen 168 2332 ÅSVANG 60.7388, 11.3962 404 / 77
Sjøvegen 182 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3983 404 / 22
Sjøvegen 183 2332 ÅSVANG 60.7375, 1,000.0000 404 / 120
Sjøvegen 188 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3995 404 / 23
Sjøvegen 191 2332 ÅSVANG 60.7375, 11.4003 404 / 133
Sjøvegen 193 2332 ÅSVANG 60.7369, 11.4010 404 / 131
Sjøvegen 197 2332 ÅSVANG 60.7362, 11.4013 277 / 4
Sjøvegen 201 2332 ÅSVANG 60.7378, 11.4011 404 / 137
Sjøvegen 206 2332 ÅSVANG 60.7384, 11.4022 277 / 28
Sjøvegen 450 2332 ÅSVANG 60.7321, 11.4489 268 / 1
Sjøvegen 454 2332 ÅSVANG 60.7281, 11.4407 269 / 3
Sjøvegen 485 2332 ÅSVANG 60.7255, 11.4398 405 / 5
Sjøvegen 541 2330 VALLSET 60.7197, 11.4617 405 / 1
Sjøvegen 543 2330 VALLSET 60.7218, 11.4623 405 / 1
Sjøvegen 545 2330 VALLSET 60.7215, 11.4625 405 / 1
Sjøvegen 547 2330 VALLSET 60.7207, 11.4629 405 / 1
Sjøvegen 549 2330 VALLSET 60.7201, 11.4629 405 / 1
Sjøvegen 551 2330 VALLSET 60.7198, 11.4632 405 / 1
Sjøvegen 553 2330 VALLSET 60.7194, 11.4633 405 / 1
Sjøvegen 564 2330 VALLSET 60.7239, 11.4545 405 / 1
Sjøvegen 565 2330 VALLSET 60.7231, 11.4606 405 / 1
Sjøvegen 570 2330 VALLSET 60.7235, 11.4710 405 / 1
Sjøvegen 572 2330 VALLSET 60.7226, 11.4697 405 / 1
Sjøvegen 574 2330 VALLSET 60.7228, 11.4720 405 / 1
Sjøvegen 576 2330 VALLSET 60.7214, 11.4708 405 / 1
Sjøvegen 578 2330 VALLSET 60.7212, 11.4721 405 / 1
Sjøvegen 580 2330 VALLSET 60.7205, 11.4725 405 / 1
Sjøvegen 582 2330 VALLSET 60.7195, 11.4702 405 / 1
Sjøvegen 584 2330 VALLSET 60.7195, 11.4690 405 / 1
Sjøvegen 586 2330 VALLSET 60.7195, 11.4660 405 / 1
Sjøvegen 588 2330 VALLSET 60.7189, 11.4668 405 / 1
Sjøvegen 590 2330 VALLSET 60.7179, 11.4663 405 / 1
Sjøvegen 594 2330 VALLSET 60.7168, 11.4670 405 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken