Pålvegen 47
2335 STANGE

Pålvegen 47, 2335 STANGE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Pålvegen 47, 2335 STANGE:

  • Postnummer: 2335 STANGE
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 25 i 0417
  • Grunnkrins: 205 NÆSTEN
  • Valkrins: 3 STANGE
  • Kyrkjesogn: 3010301 Stange
  • Tettstad:

Pålvegen

Pålvegen er ein veg i Stange kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 103.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Pålvegen 2 2335 STANGE 60.7292, 11.1901 58 / 21
Pålvegen 8 2335 STANGE 60.7295, 11.1912 58 / 27
Pålvegen 26 2335 STANGE 60.7305, 11.1936 58 / 31
Pålvegen 28 2335 STANGE 60.7306, 11.1936 58 / 51
Pålvegen 29 2335 STANGE 60.7303, 11.1942 95 / 71
Pålvegen 30A 2335 STANGE 60.7309, 11.1934 58 / 52
Pålvegen 30B 2335 STANGE 60.7310, 11.1934 58 / 52
Pålvegen 32 2335 STANGE 60.7307, 11.1939 58 / 4
Pålvegen 34 2335 STANGE 60.7313, 11.1940 58 / 30
Pålvegen 36 2335 STANGE 60.7310, 11.1942 58 / 53
Pålvegen 47 2335 STANGE 60.7307, 11.1974 58 / 25
Pålvegen 61 2335 STANGE 60.7312, 11.1998 57 / 9
Pålvegen 62 2335 STANGE 60.7316, 11.1995 57 / 5
Pålvegen 63 2335 STANGE 60.7311, 11.2007 57 / 16
Pålvegen 77 2335 STANGE 60.7293, 11.2033 58 / 8
Pålvegen 81 2335 STANGE 60.7313, 11.2030 57 / 8
Pålvegen 82 2335 STANGE 60.7317, 11.2030 57 / 7
Pålvegen 87 2335 STANGE 60.7313, 11.2038 56 / 2
Pålvegen 103 2335 STANGE 60.7313, 11.2079 56 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken