Oldervegen 298
2332 ÅSVANG

Oldervegen 298, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oldervegen 298, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 266 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 505 BOTTENFJELLET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Oldervegen

Oldervegen er ein veg i Stange kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 300.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oldervegen 2 2332 ÅSVANG 60.7412, 11.3654 362 / 25
Oldervegen 3 2332 ÅSVANG 60.7408, 11.3662 404 / 1
Oldervegen 4 2332 ÅSVANG 60.7416, 11.3656 362 / 24
Oldervegen 5 2332 ÅSVANG 60.7411, 11.3672 404 / 201
Oldervegen 6 2332 ÅSVANG 60.7417, 11.3650 362 / 27
Oldervegen 7 2332 ÅSVANG 60.7413, 11.3664 404 / 6
Oldervegen 9 2332 ÅSVANG 60.7415, 11.3665 404 / 206
Oldervegen 10 2332 ÅSVANG 60.7420, 11.3656 362 / 26
Oldervegen 11 2332 ÅSVANG 60.7415, 11.3672 404 / 3
Oldervegen 12 2332 ÅSVANG 60.7420, 11.3660 362 / 23
Oldervegen 13 2332 ÅSVANG 60.7418, 11.3672 404 / 13
Oldervegen 20 2332 ÅSVANG 60.7430, 11.3674 278 / 5
Oldervegen 22 2332 ÅSVANG 60.7431, 11.3678 278 / 5
Oldervegen 40 2332 ÅSVANG 60.7450, 11.3672 404 / 207
Oldervegen 42 2332 ÅSVANG 60.7454, 11.3674 404 / 152
Oldervegen 46 2332 ÅSVANG 60.7461, 11.3717 404 / 199
Oldervegen 48 2332 ÅSVANG 60.7464, 11.3717 404 / 153
Oldervegen 52 2332 ÅSVANG 60.7437, 11.3712 404 / 162
Oldervegen 56 2332 ÅSVANG 60.7434, 11.3731 404 / 78
Oldervegen 83 2332 ÅSVANG 60.7446, 11.3781 262 / 25
Oldervegen 85 2332 ÅSVANG 60.7439, 11.3791 262 / 3
Oldervegen 92 2332 ÅSVANG 60.7460, 11.3785 404 / 158
Oldervegen 259 2332 ÅSVANG 60.7522, 11.4124 265 / 1
Oldervegen 298 2332 ÅSVANG 60.7484, 11.4140 266 / 1
Oldervegen 300 2332 ÅSVANG 60.7483, 11.4139 266 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken