Vellumstadvegen 280
2330 VALLSET

Vellumstadvegen 280, 2330 VALLSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vellumstadvegen 280, 2330 VALLSET:

  • Postnummer: 2330 VALLSET
  • Gards-/bruksnummer: 274 / 2 i 0417
  • Grunnkrins: 512 SKOGEN
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Vellumstadvegen

Vellumstadvegen er ein veg i Stange kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 280 til 280.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vellumstadvegen 280 2330 VALLSET 60.7158, 11.4871 274 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken