Øgardshøgda 232
2330 VALLSET

Øgardshøgda 232, 2330 VALLSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øgardshøgda 232, 2330 VALLSET:

  • Postnummer: 2330 VALLSET
  • Gards-/bruksnummer: 353 / 9 i 0417
  • Grunnkrins: 504 EGROM
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Øgardshøgda

Øgardshøgda er ein veg i Stange kommune med 105 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 466.

Adressene i Øgardshøgda høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øgardshøgda 6 2330 VALLSET 60.6731, 11.3701 377 / 18
Øgardshøgda 8 2330 VALLSET 60.6740, 11.3685 381 / 30
Øgardshøgda 16 2330 VALLSET 60.6738, 11.3698 377 / 17
Øgardshøgda 17 2330 VALLSET 60.6747, 11.3730 376 / 15
Øgardshøgda 34 2330 VALLSET 60.6753, 11.3689 381 / 24
Øgardshøgda 36 2330 VALLSET 60.6755, 11.3686 381 / 24
Øgardshøgda 38 2330 VALLSET 60.6760, 11.3693 381 / 38
Øgardshøgda 49 2330 VALLSET 60.6769, 11.3701 381 / 34
Øgardshøgda 62 2330 VALLSET 60.6781, 11.3687 381 / 27
Øgardshøgda 68 2330 VALLSET 60.6789, 11.3683 375 / 5
Øgardshøgda 78 2330 VALLSET 60.6793, 11.3671 375 / 25
Øgardshøgda 79 2330 VALLSET 60.6795, 11.3702 375 / 7
Øgardshøgda 82 2330 VALLSET 60.6799, 11.3685 375 / 22
Øgardshøgda 83 2330 VALLSET 60.6798, 11.3700 375 / 8
Øgardshøgda 85 2330 VALLSET 60.6801, 11.3710 375 / 24
Øgardshøgda 87 2330 VALLSET 60.6807, 11.3732 375 / 1
Øgardshøgda 91 2330 VALLSET 60.6843, 11.3780 375 / 3
Øgardshøgda 95 2330 VALLSET 60.6829, 11.3812 376 / 13
Øgardshøgda 97 2330 VALLSET 60.6820, 11.3828 376 / 2
Øgardshøgda 98 2330 VALLSET 60.6810, 11.3679 375 / 12
Øgardshøgda 99 2330 VALLSET 60.6843, 11.3815 375 / 2
Øgardshøgda 103 2330 VALLSET 60.6848, 11.3771 404 / 51
Øgardshøgda 107 2330 VALLSET 60.6836, 11.3745 375 / 21
Øgardshøgda 111 2330 VALLSET 60.6833, 11.3728 375 / 6
Øgardshøgda 115 2330 VALLSET 60.6822, 11.3716 375 / 17
Øgardshøgda 119 2330 VALLSET 60.6817, 11.3723 375 / 18
Øgardshøgda 123 2330 VALLSET 60.6830, 11.3694 374 / 2
Øgardshøgda 124 2330 VALLSET 60.6834, 11.3679 374 / 9
Øgardshøgda 136 2330 VALLSET 60.6846, 11.3675 374 / 1
Øgardshøgda 137 2330 VALLSET 60.6851, 11.3701 374 / 1
Øgardshøgda 176 2330 VALLSET 60.6879, 11.3621 373 / 6
Øgardshøgda 182 2330 VALLSET 60.6880, 11.3639 373 / 18
Øgardshøgda 190 2330 VALLSET 60.6888, 11.3637 373 / 13
Øgardshøgda 192 2330 VALLSET 60.6891, 11.3630 373 / 17
Øgardshøgda 212 2330 VALLSET 60.6908, 11.3603 344 / 6
Øgardshøgda 214 2330 VALLSET 60.6902, 11.3555 344 / 24
Øgardshøgda 215 2330 VALLSET 60.6888, 11.3675 373 / 7
Øgardshøgda 216 2330 VALLSET 60.6938, 11.3545 344 / 2
Øgardshøgda 217 2330 VALLSET 60.6870, 11.3695 374 / 10
Øgardshøgda 218 2330 VALLSET 60.6929, 11.3577 344 / 83
Øgardshøgda 219 2330 VALLSET 60.6888, 11.3696 374 / 5
Øgardshøgda 220 2330 VALLSET 60.6940, 11.3572 344 / 18
Øgardshøgda 221 2330 VALLSET 60.6892, 11.3683 373 / 7
Øgardshøgda 222 2330 VALLSET 60.6941, 11.3570 344 / 18
Øgardshøgda 224 2330 VALLSET 60.6958, 11.3537 352 / 5
Øgardshøgda 225 2330 VALLSET 60.6901, 11.3684 404 / 47
Øgardshøgda 226 2330 VALLSET 60.6952, 11.3556 344 / 72
Øgardshøgda 227 2330 VALLSET 60.6902, 11.3712 404 / 147
Øgardshøgda 230 2330 VALLSET 60.6958, 11.3574 353 / 8
Øgardshøgda 231 2330 VALLSET 60.6905, 11.3720 404 / 104
Øgardshøgda 232 2330 VALLSET 60.6956, 11.3585 353 / 9
Øgardshøgda 234 2330 VALLSET 60.6939, 11.3614 373 / 3
Øgardshøgda 235 2330 VALLSET 60.6914, 11.3760 344 / 89
Øgardshøgda 237 2330 VALLSET 60.6920, 11.3780 344 / 87
Øgardshøgda 238 2330 VALLSET 60.6924, 11.3614 373 / 11
Øgardshøgda 239 2330 VALLSET 60.6942, 11.3758 369 / 3
Øgardshøgda 240 2330 VALLSET 60.6912, 11.3657 373 / 4
Øgardshøgda 241 2330 VALLSET 60.6925, 11.3757 369 / 8
Øgardshøgda 242 2330 VALLSET 60.6936, 11.3645 373 / 1
Øgardshøgda 246 2330 VALLSET 60.6919, 11.3679 373 / 12
Øgardshøgda 247 2330 VALLSET 60.6921, 11.3702 373 / 20
Øgardshøgda 249 2330 VALLSET 60.6919, 11.3713 373 / 2
Øgardshøgda 251 2330 VALLSET 60.6931, 11.3699 373 / 8
Øgardshøgda 257 2330 VALLSET 60.6940, 11.3701 373 / 15
Øgardshøgda 259 2330 VALLSET 60.6938, 11.3720 369 / 6
Øgardshøgda 281 2332 ÅSVANG 60.6991, 11.3680 369 / 1
Øgardshøgda 314 2332 ÅSVANG 60.6983, 11.3631 368 / 8
Øgardshøgda 316 2332 ÅSVANG 60.6987, 11.3631 368 / 10
Øgardshøgda 329 2332 ÅSVANG 60.6999, 11.3644 368 / 2
Øgardshøgda 331 2332 ÅSVANG 60.6982, 11.3658 369 / 11
Øgardshøgda 333 2332 ÅSVANG 60.6986, 11.3668 369 / 12
Øgardshøgda 339 2332 ÅSVANG 60.6992, 11.3685 369 / 2
Øgardshøgda 341 2332 ÅSVANG 60.6999, 11.3677 369 / 9
Øgardshøgda 371 2332 ÅSVANG 60.7021, 11.3683 368 / 12
Øgardshøgda 373 2332 ÅSVANG 60.7027, 11.3683 368 / 3
Øgardshøgda 375 2332 ÅSVANG 60.7034, 11.3671 368 / 9
Øgardshøgda 377 2332 ÅSVANG 60.7053, 11.3686 367 / 6
Øgardshøgda 380 2332 ÅSVANG 60.7044, 11.3608 353 / 7
Øgardshøgda 382 2332 ÅSVANG 60.7049, 11.3594 367 / 5
Øgardshøgda 384 2332 ÅSVANG 60.7044, 11.3627 368 / 7
Øgardshøgda 394 2332 ÅSVANG 60.7058, 11.3625 367 / 11
Øgardshøgda 396 2332 ÅSVANG 60.7054, 11.3630 367 / 10
Øgardshøgda 398 2332 ÅSVANG 60.7056, 11.3629 367 / 10
Øgardshøgda 401 2332 ÅSVANG 60.7057, 11.3648 367 / 18
Øgardshøgda 403 2332 ÅSVANG 60.7060, 11.3656 367 / 1
Øgardshøgda 421 2332 ÅSVANG 60.7075, 11.3654 367 / 13
Øgardshøgda 423 2332 ÅSVANG 60.7073, 11.3681 367 / 8
Øgardshøgda 424 2332 ÅSVANG 60.7061, 11.3564 360 / 7
Øgardshøgda 426 2332 ÅSVANG 60.7062, 11.3560 360 / 7
Øgardshøgda 428 2332 ÅSVANG 60.7069, 1,000.0000 360 / 7
Øgardshøgda 430 2332 ÅSVANG 60.7076, 11.3553 360 / 41
Øgardshøgda 432 2332 ÅSVANG 60.7080, 11.3551 360 / 49
Øgardshøgda 438 2332 ÅSVANG 60.7079, 11.3616 366 / 1
Øgardshøgda 439 2332 ÅSVANG 60.7086, 11.3678 366 / 6
Øgardshøgda 441 2332 ÅSVANG 60.7088, 11.3668 366 / 5
Øgardshøgda 442 2332 ÅSVANG 60.7092, 11.3628 366 / 3
Øgardshøgda 444 2332 ÅSVANG 60.7093, 11.3624 366 / 3
Øgardshøgda 446 2332 ÅSVANG 60.7110, 11.3603 366 / 14
Øgardshøgda 448 2332 ÅSVANG 60.7113, 11.3601 366 / 4
Øgardshøgda 450 2332 ÅSVANG 60.7102, 11.3621 366 / 19
Øgardshøgda 454 2332 ÅSVANG 60.7106, 11.3649 366 / 10
Øgardshøgda 456 2332 ÅSVANG 60.7107, 11.3659 366 / 17
Øgardshøgda 457 2332 ÅSVANG 60.7105, 11.3665 366 / 9
Øgardshøgda 463 2332 ÅSVANG 60.7111, 11.3671 366 / 15
Øgardshøgda 466 2332 ÅSVANG 60.7115, 11.3643 366 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken