Mossingvegen 463
7630 ÅSEN

Mossingvegen 463, 7630 ÅSEN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mossingvegen 463, 7630 ÅSEN:

  • Postnummer: 7630 ÅSEN
  • Gards-/bruksnummer: 202 / 16 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 402 MOSSING
  • Valkrins: 7 ÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9090402 Åsen
  • Tettstad:

Mossingvegen

Mossingvegen er ein veg i Levanger kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 87 til 590.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mossingvegen 87 7630 ÅSEN 63.6127, 11.0667 206 / 4
Mossingvegen 114 7630 ÅSEN 63.6109, 11.0744 205 / 1
Mossingvegen 116 7630 ÅSEN 63.6109, 11.0750 205 / 1
Mossingvegen 127 7630 ÅSEN 63.6110, 11.0773 205 / 1
Mossingvegen 139 7630 ÅSEN 63.6100, 11.0780 204 / 6
Mossingvegen 160 7630 ÅSEN 63.6084, 11.0779 204 / 1
Mossingvegen 170 7630 ÅSEN 63.6074, 11.0808 204 / 2
Mossingvegen 172 7630 ÅSEN 63.6073, 11.0813 204 / 2
Mossingvegen 181 7630 ÅSEN 63.6081, 11.0831 203 / 1
Mossingvegen 200 7630 ÅSEN 63.6032, 11.0858 204 / 8
Mossingvegen 202 7630 ÅSEN 63.6030, 11.0880 204 / 4
Mossingvegen 222 7630 ÅSEN 63.6066, 11.0939 203 / 6
Mossingvegen 224 7630 ÅSEN 63.6049, 11.0927 203 / 5
Mossingvegen 226 7630 ÅSEN 63.6032, 11.0911 203 / 2
Mossingvegen 243 7630 ÅSEN 63.6080, 11.0954 201 / 13
Mossingvegen 245 7630 ÅSEN 63.6089, 11.0984 201 / 3
Mossingvegen 247 7630 ÅSEN 63.6100, 11.0989 201 / 7
Mossingvegen 249 7630 ÅSEN 63.6101, 11.1002 201 / 4
Mossingvegen 251 7630 ÅSEN 63.6103, 11.1003 201 / 4
Mossingvegen 285 7630 ÅSEN 63.6071, 11.1026 201 / 2
Mossingvegen 287 7630 ÅSEN 63.6074, 11.1018 201 / 2
Mossingvegen 302A 7630 ÅSEN 63.6044, 11.1075 201 / 1
Mossingvegen 302B 7630 ÅSEN 63.6043, 11.1072 201 / 1
Mossingvegen 309 7630 ÅSEN 63.6067, 11.1077 201 / 11
Mossingvegen 311 7630 ÅSEN 63.6074, 11.1082 202 / 1
Mossingvegen 313 7630 ÅSEN 63.6101, 11.1051 202 / 5
Mossingvegen 315 7630 ÅSEN 63.6104, 11.1053 202 / 5
Mossingvegen 317 7630 ÅSEN 63.6105, 11.1058 202 / 5
Mossingvegen 326 7630 ÅSEN 63.6058, 11.1117 201 / 10
Mossingvegen 353 7630 ÅSEN 63.6077, 11.1154 202 / 7
Mossingvegen 385 7630 ÅSEN 63.6069, 11.1222 202 / 27
Mossingvegen 387 7630 ÅSEN 63.6071, 11.1224 202 / 25
Mossingvegen 395 7630 ÅSEN 63.6070, 11.1238 202 / 15
Mossingvegen 441 7630 ÅSEN 63.6097, 11.1311 202 / 8
Mossingvegen 453 7630 ÅSEN 63.6102, 11.1324 202 / 12
Mossingvegen 459 7630 ÅSEN 63.6107, 11.1334 202 / 13
Mossingvegen 463 7630 ÅSEN 63.6109, 11.1341 202 / 16
Mossingvegen 467 7630 ÅSEN 63.6111, 11.1353 202 / 14
Mossingvegen 473 7630 ÅSEN 63.6113, 11.1358 202 / 19
Mossingvegen 481 7630 ÅSEN 63.6118, 11.1364 202 / 18
Mossingvegen 483 7630 ÅSEN 63.6119, 11.1372 202 / 20
Mossingvegen 487 7630 ÅSEN 63.6123, 11.1376 202 / 17
Mossingvegen 491 7630 ÅSEN 63.6123, 11.1386 202 / 11
Mossingvegen 499 7630 ÅSEN 63.6130, 11.1397 202 / 9
Mossingvegen 510 7630 ÅSEN 63.6132, 11.1431 202 / 23
Mossingvegen 513 7630 ÅSEN 63.6135, 11.1433 202 / 2
Mossingvegen 515 7630 ÅSEN 63.6141, 11.1432 202 / 2
Mossingvegen 519 7630 ÅSEN 63.6143, 11.1441 202 / 21
Mossingvegen 590 7630 ÅSEN 63.6165, 11.1568 191 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken