Hammerstadmarka 73
2335 STANGE

Hammerstadmarka 73, 2335 STANGE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hammerstadmarka 73, 2335 STANGE:

  • Postnummer: 2335 STANGE
  • Gards-/bruksnummer: 125 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 201 SÅSTAD
  • Valkrins: 3 STANGE
  • Kyrkjesogn: 3010301 Stange
  • Tettstad:

Hammerstadmarka

Hammerstadmarka er ein veg i Stange kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 51 til 81.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hammerstadmarka 51 2335 STANGE 60.6711, 11.1265 129 / 1
Hammerstadmarka 53 2335 STANGE 60.6709, 11.1274 125 / 1
Hammerstadmarka 55 2335 STANGE 60.6708, 11.1279 125 / 1
Hammerstadmarka 57 2335 STANGE 60.6705, 11.1279 125 / 1
Hammerstadmarka 59 2335 STANGE 60.6710, 11.1296 125 / 25
Hammerstadmarka 61 2335 STANGE 60.6702, 11.1280 125 / 1
Hammerstadmarka 63 2335 STANGE 60.6698, 11.1283 125 / 1
Hammerstadmarka 65 2335 STANGE 60.6696, 11.1287 125 / 1
Hammerstadmarka 67 2335 STANGE 60.6691, 11.1287 125 / 1
Hammerstadmarka 69 2335 STANGE 60.6694, 11.1298 125 / 1
Hammerstadmarka 71 2335 STANGE 60.6691, 11.1303 125 / 1
Hammerstadmarka 73 2335 STANGE 60.6689, 11.1306 125 / 1
Hammerstadmarka 75 2335 STANGE 60.6688, 11.1290 125 / 1
Hammerstadmarka 77 2335 STANGE 60.6686, 11.1297 125 / 1
Hammerstadmarka 79 2335 STANGE 60.6684, 11.1301 125 / 1
Hammerstadmarka 81 2335 STANGE 60.6680, 11.1310 125 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken