Trostholvegen 3
2345 ÅDALSBRUK

Trostholvegen 3, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Trostholvegen 3, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 224 / 149 i 0415
  • Grunnkrins: 105 TRØMNES
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Trostholvegen

Trostholvegen er ein veg i Løten kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Trostholvegen 1 2345 ÅDALSBRUK 60.7908, 11.3287 224 / 2
Trostholvegen 2 2345 ÅDALSBRUK 60.7912, 11.3282 215 / 46
Trostholvegen 3 2345 ÅDALSBRUK 60.7917, 11.3298 224 / 149
Trostholvegen 5 2345 ÅDALSBRUK 60.7918, 11.3292 224 / 63
Trostholvegen 6 2345 ÅDALSBRUK 60.7918, 11.3285 215 / 6
Trostholvegen 7A 2345 ÅDALSBRUK 60.7922, 11.3293 215 / 37
Trostholvegen 7B 2345 ÅDALSBRUK 60.7922, 11.3294 215 / 37
Trostholvegen 7C 2345 ÅDALSBRUK 60.7922, 11.3294 215 / 37
Trostholvegen 7D 2345 ÅDALSBRUK 60.7922, 11.3293 215 / 37
Trostholvegen 8 2345 ÅDALSBRUK 60.7921, 11.3284 215 / 14
Trostholvegen 11 2345 ÅDALSBRUK 60.7929, 11.3292 215 / 11
Trostholvegen 13 2345 ÅDALSBRUK 60.7930, 11.3301 215 / 24
Trostholvegen 15 2345 ÅDALSBRUK 60.7929, 11.3312 215 / 23
Trostholvegen 17 2345 ÅDALSBRUK 60.7934, 11.3334 215 / 45
Trostholvegen 19 2345 ÅDALSBRUK 60.7932, 11.3312 215 / 65
Trostholvegen 23 2345 ÅDALSBRUK 60.7931, 11.3293 215 / 57
Trostholvegen 25 2345 ÅDALSBRUK 60.7933, 11.3300 215 / 12
Trostholvegen 27 2345 ÅDALSBRUK 60.7933, 11.3292 215 / 58
Trostholvegen 28 2345 ÅDALSBRUK 60.7936, 11.3285 216 / 12
Trostholvegen 29 2345 ÅDALSBRUK 60.7938, 11.3293 215 / 19
Trostholvegen 33 2345 ÅDALSBRUK 60.7945, 11.3296 215 / 17
Trostholvegen 37 2345 ÅDALSBRUK 60.7950, 11.3300 215 / 66
Trostholvegen 38 2345 ÅDALSBRUK 60.7953, 11.3295 216 / 10
Trostholvegen 39 2345 ÅDALSBRUK 60.7952, 11.3306 215 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken