Åsen 5
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Åsen 5, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsen 5, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 12 i 1253
  • Grunnkrins: 303 VALESTRANDSFOSSEN
  • Valkrins: 3 VALESTRAND
  • Kyrkjesogn: 7040605 Hamre
  • Tettstad: Valestrandfossen

Åsen

Åsen er ein veg i Osterøy kommune med 73 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 131.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsen 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5037, 5.4298 137 / 11
Åsen 3 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5030, 5.4301 137 / 12
Åsen 4 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5041, 5.4299 137 / 36
Åsen 5 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5030, 5.4301 137 / 12
Åsen 6 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5043, 5.4302 137 / 72
Åsen 7 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5029, 5.4302 137 / 12
Åsen 9 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5029, 5.4302 137 / 12
Åsen 10 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5035, 5.4303 137 / 51
Åsen 11 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5028, 5.4304 137 / 123
Åsen 12 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5033, 5.4303 137 / 50
Åsen 13 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5025, 5.4307 137 / 59
Åsen 15 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5021, 5.4314 146 / 103
Åsen 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5024, 5.4319 137 / 233
Åsen 20 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5025, 5.4318 137 / 233
Åsen 21 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5018, 5.4321 146 / 13
Åsen 22 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5026, 5.4317 137 / 233
Åsen 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5026, 5.4316 137 / 233
Åsen 25 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5013, 5.4333 146 / 78
Åsen 29 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5010, 5.4340 146 / 79
Åsen 31 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5009, 5.4342 146 / 96
Åsen 33 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5008, 5.4344 146 / 111
Åsen 34 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5025, 5.4325 137 / 170
Åsen 35 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5007, 5.4346 146 / 91
Åsen 36 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5023, 5.4328 137 / 213
Åsen 37 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5006, 5.4348 146 / 100
Åsen 38 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5022, 5.4329 137 / 213
Åsen 39 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5005, 5.4349 146 / 92
Åsen 40 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5020, 5.4330 137 / 101
Åsen 41 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5004, 5.4350 146 / 101
Åsen 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5016, 5.4338 146 / 97
Åsen 43 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5003, 5.4354 146 / 85
Åsen 45 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5000, 5.4355 146 / 36
Åsen 46 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5016, 5.4344 146 / 71
Åsen 47 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5000, 5.4354 146 / 36
Åsen 48 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5012, 5.4350 146 / 24
Åsen 49 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4997, 5.4361 146 / 34
Åsen 50 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5007, 5.4358 146 / 30
Åsen 51 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4989, 5.4373 145 / 63
Åsen 61 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4997, 5.4380 145 / 28
Åsen 65 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4994, 5.4384 145 / 107
Åsen 66 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4997, 5.4393 145 / 38
Åsen 67 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4991, 5.4385 145 / 55
Åsen 70 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5001, 5.4386 145 / 105
Åsen 71 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4988, 5.4393 145 / 30
Åsen 72 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4994, 5.4400 145 / 48
Åsen 74 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4991, 5.4396 145 / 37
Åsen 79 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4986, 5.4398 146 / 14
Åsen 81 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4984, 5.4400 146 / 74
Åsen 83 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4982, 5.4404 146 / 37
Åsen 84 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4985, 5.4410 146 / 29
Åsen 86 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4988, 5.4404 146 / 53
Åsen 87 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4979, 5.4406 146 / 69
Åsen 88 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4989, 5.4414 146 / 33
Åsen 89 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4977, 5.4406 146 / 26
Åsen 91 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4974, 5.4410 146 / 25
Åsen 93 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4974, 5.4409 146 / 25
Åsen 94 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4982, 5.4415 146 / 31
Åsen 96 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4985, 5.4431 146 / 55
Åsen 97 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4970, 5.4403 146 / 61
Åsen 98 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4981, 5.4429 146 / 43
Åsen 99 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4971, 5.4414 146 / 28
Åsen 101 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4977, 5.4414 146 / 18
Åsen 103 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4975, 5.4422 146 / 15
Åsen 105 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4971, 5.4429 145 / 35
Åsen 107 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4968, 5.4430 145 / 62
Åsen 109 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4963, 5.4441 145 / 46
Åsen 111 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4947, 5.4439 145 / 84
Åsen 113 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4964, 5.4449 145 / 71
Åsen 115 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4965, 5.4451 145 / 79
Åsen 125 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4965, 5.4444 145 / 77
Åsen 127 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4967, 5.4440 145 / 76
Åsen 129 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4974, 5.4432 145 / 75
Åsen 131 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.4976, 5.4428 146 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken