Løkenvegen 52
2344 ILSENG

Løkenvegen 52, 2344 ILSENG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkenvegen 52, 2344 ILSENG:

  • Postnummer: 2344 ILSENG
  • Gards-/bruksnummer: 237 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 408 BRYNSFILIALEN
  • Valkrins: 6 ILSENG
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Løkenvegen

Løkenvegen er ein veg i Stange kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 234.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkenvegen 1 2344 ILSENG 60.7769, 11.2397 236 / 20
Løkenvegen 19 2344 ILSENG 60.7754, 11.2416 238 / 6
Løkenvegen 24 2344 ILSENG 60.7755, 11.2437 239 / 1
Løkenvegen 26 2344 ILSENG 60.7752, 11.2433 239 / 1
Løkenvegen 27 2344 ILSENG 60.7745, 11.2433 235 / 13
Løkenvegen 30 2344 ILSENG 60.7745, 11.2461 239 / 48
Løkenvegen 46 2344 ILSENG 60.7741, 11.2465 239 / 55
Løkenvegen 47 2344 ILSENG 60.7735, 11.2438 239 / 15
Løkenvegen 48 2344 ILSENG 60.7739, 11.2470 239 / 47
Løkenvegen 50 2344 ILSENG 60.7745, 11.2511 238 / 4
Løkenvegen 52 2344 ILSENG 60.7746, 11.2577 237 / 1
Løkenvegen 55 2344 ILSENG 60.7730, 11.2425 239 / 16
Løkenvegen 56 2344 ILSENG 60.7739, 11.2530 237 / 8
Løkenvegen 57 2344 ILSENG 60.7721, 11.2417 239 / 94
Løkenvegen 58 2344 ILSENG 60.7734, 11.2515 236 / 75
Løkenvegen 59 2344 ILSENG 60.7725, 11.2420 239 / 49
Løkenvegen 64 2344 ILSENG 60.7740, 11.2488 239 / 42
Løkenvegen 69 2344 ILSENG 60.7715, 11.2432 239 / 20
Løkenvegen 73 2344 ILSENG 60.7710, 11.2437 239 / 3
Løkenvegen 77 2344 ILSENG 60.7708, 11.2439 239 / 3
Løkenvegen 79 2344 ILSENG 60.7707, 11.2443 239 / 3
Løkenvegen 91 2344 ILSENG 60.7700, 11.2459 239 / 43
Løkenvegen 95 2344 ILSENG 60.7686, 11.2429 238 / 10
Løkenvegen 97 2344 ILSENG 60.7683, 11.2428 238 / 10
Løkenvegen 99 2344 ILSENG 60.7681, 11.2427 238 / 11
Løkenvegen 120 2344 ILSENG 60.7677, 11.2510 238 / 1
Løkenvegen 122 2344 ILSENG 60.7677, 11.2503 238 / 1
Løkenvegen 139 2344 ILSENG 60.7654, 11.2478 235 / 6
Løkenvegen 141 2344 ILSENG 60.7656, 11.2502 235 / 5
Løkenvegen 152 2344 ILSENG 60.7658, 11.2520 235 / 8
Løkenvegen 154 2344 ILSENG 60.7654, 11.2521 235 / 14
Løkenvegen 155 2344 ILSENG 60.7651, 11.2513 235 / 12
Løkenvegen 186 2344 ILSENG 60.7635, 11.2547 235 / 7
Løkenvegen 234 2344 ILSENG 60.7628, 11.2635 235 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken