Sigurd Tomters veg 17
2345 ÅDALSBRUK

Sigurd Tomters veg 17, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sigurd Tomters veg 17, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 222 / 39 i 0415
  • Grunnkrins: 107 ÅDALSBRUK
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Sigurd Tomters veg

Sigurd Tomters veg er ein veg i Løten kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sigurd Tomters veg 1 2345 ÅDALSBRUK 60.7881, 11.3084 222 / 27
Sigurd Tomters veg 2 2345 ÅDALSBRUK 60.7885, 11.3076 222 / 74
Sigurd Tomters veg 6 2345 ÅDALSBRUK 60.7887, 11.3082 222 / 25
Sigurd Tomters veg 10 2345 ÅDALSBRUK 60.7887, 11.3087 222 / 50
Sigurd Tomters veg 12 2345 ÅDALSBRUK 60.7886, 11.3092 222 / 89
Sigurd Tomters veg 14 2345 ÅDALSBRUK 60.7887, 11.3094 222 / 31
Sigurd Tomters veg 15 2345 ÅDALSBRUK 60.7881, 11.3091 222 / 52
Sigurd Tomters veg 17 2345 ÅDALSBRUK 60.7880, 11.3095 222 / 39
Sigurd Tomters veg 18 2345 ÅDALSBRUK 60.7882, 11.3098 222 / 49

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken