Nervollgutua 6
2340 LØTEN

Nervollgutua 6, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nervollgutua 6, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 13 i 0415
  • Grunnkrins: 210 LUND
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Nervollgutua

Nervollgutua er ein veg i Løten kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nervollgutua 4 2340 LØTEN 60.8275, 11.2884 310 / 3
Nervollgutua 6 2340 LØTEN 60.8272, 11.2885 13 / 13
Nervollgutua 12 2340 LØTEN 60.8267, 11.2885 13 / 12
Nervollgutua 15 2340 LØTEN 60.8264, 11.2880 16 / 62
Nervollgutua 16 2340 LØTEN 60.8265, 11.2886 16 / 53
Nervollgutua 31 2340 LØTEN 60.8249, 11.2880 16 / 42
Nervollgutua 40 2340 LØTEN 60.8241, 11.2904 16 / 44
Nervollgutua 43 2340 LØTEN 60.8239, 11.2869 16 / 43
Nervollgutua 45 2340 LØTEN 60.8239, 11.2889 16 / 56
Nervollgutua 56 2340 LØTEN 60.8227, 11.2897 16 / 45

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken