Arnsetvegen 19
2340 LØTEN

Arnsetvegen 19, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Arnsetvegen 19, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 11 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 210 LUND
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Arnsetvegen

Arnsetvegen er ein veg i Løten kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Arnsetvegen 17 2340 LØTEN 60.8295, 11.2698 11 / 1
Arnsetvegen 19 2340 LØTEN 60.8293, 11.2700 11 / 1
Arnsetvegen 35 2340 LØTEN 60.8313, 11.2687 11 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken