Lidarheimvegen 18
2647 SØR-FRON

Lidarheimvegen 18, 2647 SØR-FRON er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lidarheimvegen 18, 2647 SØR-FRON:

  • Postnummer: 2647 SØR-FRON
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 138 i 0519
  • Grunnkrins: 205 VOLLANE
  • Valkrins: 5 LIENE
  • Kyrkjesogn: 3070501 Sør-Fron
  • Tettstad: Lia

Lidarheimvegen

Lidarheimvegen er ein veg i Sør-Fron kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lidarheimvegen 10 2647 SØR-FRON 61.5387, 9.9811 81 / 163
Lidarheimvegen 11 2647 SØR-FRON 61.5385, 9.9795 81 / 69
Lidarheimvegen 12 2647 SØR-FRON 61.5388, 9.9806 81 / 95
Lidarheimvegen 17 2647 SØR-FRON 61.5381, 9.9792 81 / 136
Lidarheimvegen 18 2647 SØR-FRON 61.5380, 9.9804 81 / 138
Lidarheimvegen 21 2647 SØR-FRON 61.5379, 9.9794 81 / 132
Lidarheimvegen 22 2647 SØR-FRON 61.5377, 9.9803 81 / 137

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken