Tømmerbakkveien 23
7120 LEKSVIK

Tømmerbakkveien 23, 7120 LEKSVIK er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tømmerbakkveien 23, 7120 LEKSVIK:

  • Postnummer: 7120 LEKSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 244 / 8 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 502 Tronvik
  • Valkrins: 4 Leksvik hovedsogn
  • Kyrkjesogn: 9050601 Leksvik
  • Tettstad:

Tømmerbakkveien

Tømmerbakkveien er ein veg i Indre Fosen kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 22 til 202.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tømmerbakkveien 22 7120 LEKSVIK 63.7156, 10.7763 246 / 6
Tømmerbakkveien 23 7120 LEKSVIK 63.7179, 10.7727 244 / 8
Tømmerbakkveien 33 7120 LEKSVIK 63.7190, 10.7741 244 / 6
Tømmerbakkveien 201 7120 LEKSVIK 63.7324, 10.7647 292 / 1
Tømmerbakkveien 202 7120 LEKSVIK 63.7324, 10.7655 292 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken