Tronstadveien 22
7120 LEKSVIK

Tronstadveien 22, 7120 LEKSVIK er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tronstadveien 22, 7120 LEKSVIK:

  • Postnummer: 7120 LEKSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 273 / 1 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 507 Vinnan
  • Valkrins: 4 Leksvik hovedsogn
  • Kyrkjesogn: 9050601 Leksvik
  • Tettstad:

Tronstadveien

Tronstadveien er ein veg i Indre Fosen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tronstadveien 4 7120 LEKSVIK 63.6732, 10.6097 272 / 2
Tronstadveien 10 7120 LEKSVIK 63.6731, 10.6104 272 / 1
Tronstadveien 22 7120 LEKSVIK 63.6732, 10.6129 273 / 1
Tronstadveien 24 7120 LEKSVIK 63.6732, 10.6133 273 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken