Rådyrbakken 2
7120 LEKSVIK

Rådyrbakken 2, 7120 LEKSVIK er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rådyrbakken 2, 7120 LEKSVIK:

  • Postnummer: 7120 LEKSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 231 / 45 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 506 Røstad
  • Valkrins: 4 Leksvik hovedsogn
  • Kyrkjesogn: 9050601 Leksvik
  • Tettstad: Leksvik

Rådyrbakken

Rådyrbakken er ein veg i Indre Fosen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rådyrbakken 1 7120 LEKSVIK 63.6806, 10.6220 231 / 44
Rådyrbakken 2 7120 LEKSVIK 63.6804, 10.6226 231 / 45
Rådyrbakken 3 7120 LEKSVIK 63.6809, 10.6224 231 / 64
Rådyrbakken 4 7120 LEKSVIK 63.6808, 10.6231 231 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken