Sagveien 6
7120 LEKSVIK

Sagveien 6, 7120 LEKSVIK er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sagveien 6, 7120 LEKSVIK:

  • Postnummer: 7120 LEKSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 280 / 60 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 508 Grande
  • Valkrins: 4 Leksvik hovedsogn
  • Kyrkjesogn: 9050601 Leksvik
  • Tettstad: Leksvik

Sagveien

Sagveien er ein veg i Indre Fosen kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sagveien 2 7120 LEKSVIK 63.6695, 10.5929 280 / 30
Sagveien 4 7120 LEKSVIK 63.6694, 10.5934 280 / 40
Sagveien 5 7120 LEKSVIK 63.6695, 10.5945 280 / 28
Sagveien 6 7120 LEKSVIK 63.6692, 10.5939 280 / 60
Sagveien 7 7120 LEKSVIK 63.6689, 10.5954 280 / 62
Sagveien 8 7120 LEKSVIK 63.6690, 10.5939 280 / 42
Sagveien 10 7120 LEKSVIK 63.6688, 10.5946 280 / 31
Sagveien 12 7120 LEKSVIK 63.6685, 10.5951 277 / 50
Sagveien 14 7120 LEKSVIK 63.6681, 10.5953 277 / 104
Sagveien 17 7120 LEKSVIK 63.6676, 10.5961 277 / 115
Sagveien 18 7120 LEKSVIK 63.6680, 10.5945 277 / 103
Sagveien 22 7120 LEKSVIK 63.6677, 10.5953 277 / 105

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken