Vanvikberget 2B
7125 VANVIKAN

Vanvikberget 2B, 7125 VANVIKAN er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vanvikberget 2B, 7125 VANVIKAN:

  • Postnummer: 7125 VANVIKAN
  • Gards-/bruksnummer: 314 / 57 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 602 Vanvikan
  • Valkrins: 5 Vanvikan
  • Kyrkjesogn: 9050602 Stranda
  • Tettstad: Vanvikan

Vanvikberget

Vanvikberget er ein veg i Indre Fosen kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vanvikberget 1 7125 VANVIKAN 63.5526, 10.2179 314 / 39
Vanvikberget 2 7125 VANVIKAN 63.5527, 10.2166 314 / 6
Vanvikberget 2B 7125 VANVIKAN 63.5527, 10.2160 314 / 57
Vanvikberget 3 7125 VANVIKAN 63.5524, 10.2175 314 / 89
Vanvikberget 4 7125 VANVIKAN 63.5526, 10.2171 314 / 105
Vanvikberget 5 7125 VANVIKAN 63.5521, 10.2171 314 / 27
Vanvikberget 6 7125 VANVIKAN 63.5525, 10.2165 314 / 79

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken