Skøyengrenda 19
2150 ÅRNES

Skøyengrenda 19, 2150 ÅRNES er ei adresse i Nes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skøyengrenda 19, 2150 ÅRNES:

  • Postnummer: 2150 ÅRNES
  • Gards-/bruksnummer: 156 / 7 i 0236 Nes
  • Grunnkrins: 412 SANDÅKER 2
  • Valkrins: 6 ØSTGÅRD
  • Kyrkjesogn: 2080101 Årnes
  • Tettstad:

Skøyengrenda

Skøyengrenda er ein veg i Nes kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skøyengrenda 19 2150 ÅRNES 60.1481, 11.5274 156 / 7
Skøyengrenda 25 2150 ÅRNES 60.1479, 11.5267 155 / 10
Skøyengrenda 26 2150 ÅRNES 60.1475, 11.5267 155 / 9
Skøyengrenda 39 2150 ÅRNES 60.1476, 11.5235 155 / 1
Skøyengrenda 43 2150 ÅRNES 60.1473, 11.5232 155 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken