Gotevegen 25D
6823 SANDANE

Gotevegen 25D, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gotevegen 25D, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 88 i 1445
  • Grunnkrins: 108 SANDANE SENTRUM
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Gotevegen

Gotevegen er ein veg i Gloppen kommune med 91 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 103.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gotevegen 2A 6823 SANDANE 61.7731, 6.2148 77 / 632
Gotevegen 2B 6823 SANDANE 61.7729, 6.2154 77 / 632
Gotevegen 4 6823 SANDANE 61.7727, 6.2161 77 / 587
Gotevegen 5 6823 SANDANE 61.7723, 6.2153 77 / 213
Gotevegen 7 6823 SANDANE 61.7722, 6.2162 77 / 366
Gotevegen 9 6823 SANDANE 61.7720, 6.2167 77 / 432
Gotevegen 11 6823 SANDANE 61.7720, 6.2174 77 / 149
Gotevegen 15 6823 SANDANE 61.7716, 6.2178 77 / 120
Gotevegen 16 6823 SANDANE 61.7722, 6.2187 77 / 271
Gotevegen 17 6823 SANDANE 61.7717, 6.2171 77 / 125
Gotevegen 19 6823 SANDANE 61.7717, 6.2163 77 / 431
Gotevegen 25A 6823 SANDANE 61.7714, 6.2220 77 / 88
Gotevegen 25B 6823 SANDANE 61.7713, 6.2219 77 / 88
Gotevegen 25C 6823 SANDANE 61.7714, 6.2219 77 / 88
Gotevegen 25D 6823 SANDANE 61.7713, 6.2218 77 / 88
Gotevegen 26 6823 SANDANE 61.7718, 6.2217 77 / 585
Gotevegen 27 6823 SANDANE 61.7713, 6.2221 77 / 88
Gotevegen 27A 6823 SANDANE 61.7713, 6.2224 77 / 88
Gotevegen 27B 6823 SANDANE 61.7713, 6.2223 77 / 88
Gotevegen 27C 6823 SANDANE 61.7714, 6.2224 77 / 88
Gotevegen 27D 6823 SANDANE 61.7713, 6.2222 77 / 88
Gotevegen 28 6823 SANDANE 61.7720, 6.2219 77 / 150
Gotevegen 29 6823 SANDANE 61.7713, 6.2230 77 / 85
Gotevegen 30 6823 SANDANE 61.7722, 6.2221 77 / 145
Gotevegen 31A 6823 SANDANE 61.7711, 6.2228 77 / 86
Gotevegen 31B 6823 SANDANE 61.7711, 6.2227 77 / 86
Gotevegen 31C 6823 SANDANE 61.7712, 6.2228 77 / 86
Gotevegen 31D 6823 SANDANE 61.7711, 6.2225 77 / 86
Gotevegen 32 6823 SANDANE 61.7725, 6.2223 77 / 144
Gotevegen 33A 6823 SANDANE 61.7712, 6.2234 77 / 86
Gotevegen 33B 6823 SANDANE 61.7711, 6.2234 77 / 86
Gotevegen 33C 6823 SANDANE 61.7713, 6.2235 77 / 86
Gotevegen 33D 6823 SANDANE 61.7711, 6.2233 77 / 86
Gotevegen 34 6823 SANDANE 61.7722, 6.2226 74 / 119
Gotevegen 35 6823 SANDANE 61.7712, 6.2239 77 / 78
Gotevegen 36 6823 SANDANE 61.7720, 6.2224 74 / 86
Gotevegen 37 6823 SANDANE 61.7711, 6.2243 77 / 111
Gotevegen 38 6823 SANDANE 61.7723, 6.2231 74 / 116
Gotevegen 40 6823 SANDANE 61.7721, 6.2238 74 / 127
Gotevegen 44 6823 SANDANE 61.7716, 6.2224 74 / 114
Gotevegen 46 6823 SANDANE 61.7718, 6.2235 74 / 43
Gotevegen 48 6823 SANDANE 61.7716, 6.2234 74 / 153
Gotevegen 49 6823 SANDANE 61.7706, 6.2247 77 / 7
Gotevegen 50 6823 SANDANE 61.7715, 6.2238 74 / 108
Gotevegen 51A 6823 SANDANE 61.7705, 6.2254 77 / 7
Gotevegen 51B 6823 SANDANE 61.7704, 6.2258 77 / 14
Gotevegen 51C 6823 SANDANE 61.7704, 6.2261 77 / 14
Gotevegen 52 6823 SANDANE 61.7713, 6.2247 74 / 57
Gotevegen 53 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 54 6823 SANDANE 61.7716, 6.2245 74 / 63
Gotevegen 55 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 56 6823 SANDANE 61.7718, 1,000.0000 74 / 66
Gotevegen 57 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 58 6823 SANDANE 61.7716, 6.2251 74 / 71
Gotevegen 59 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 60 6823 SANDANE 61.7712, 6.2253 74 / 1
Gotevegen 61 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 62 6823 SANDANE 61.7713, 6.2259 74 / 172
Gotevegen 63 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 64 6823 SANDANE 61.7713, 6.2268 74 / 184
Gotevegen 65 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 66 6823 SANDANE 61.7713, 6.2273 74 / 185
Gotevegen 67 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 68 6823 SANDANE 61.7716, 6.2291 74 / 1
Gotevegen 69 6823 SANDANE 61.7710, 6.2251 77 / 539
Gotevegen 70 6823 SANDANE 61.7719, 1,000.0000 74 / 26
Gotevegen 71 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 72 6823 SANDANE 61.7718, 6.2305 74 / 26
Gotevegen 73 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 74 6823 SANDANE 61.7717, 6.2309 74 / 115
Gotevegen 75 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 76 6823 SANDANE 61.7717, 6.2309 74 / 115
Gotevegen 77 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 78 6823 SANDANE 61.7715, 6.2313 74 / 115
Gotevegen 79 6823 SANDANE 61.7707, 6.2266 77 / 14
Gotevegen 80 6823 SANDANE 61.7715, 6.2313 74 / 115
Gotevegen 81 6823 SANDANE 61.7707, 6.2266 77 / 14
Gotevegen 82 6823 SANDANE 61.7715, 6.2309 74 / 115
Gotevegen 83 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 84 6823 SANDANE 61.7715, 6.2309 74 / 115
Gotevegen 85 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 86 6823 SANDANE 61.7716, 6.2302 74 / 115
Gotevegen 87 6823 SANDANE 61.7710, 6.2263 77 / 511
Gotevegen 88 6823 SANDANE 61.7716, 6.2302 74 / 115
Gotevegen 91 6823 SANDANE 61.7711, 6.2293 77 / 646
Gotevegen 93 6823 SANDANE 61.7712, 6.2302 77 / 14
Gotevegen 95 6823 SANDANE 61.7710, 6.2309 77 / 37
Gotevegen 97 6823 SANDANE 61.7709, 6.2305 77 / 459
Gotevegen 99 6823 SANDANE 61.7704, 6.2302 77 / 607
Gotevegen 101 6823 SANDANE 61.7706, 6.2310 77 / 441
Gotevegen 103 6823 SANDANE 61.7709, 6.2315 77 / 58

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken