Spillumsstrandsvegen 337
7820 SPILLUM

Spillumsstrandsvegen 337, 7820 SPILLUM er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Spillumsstrandsvegen 337, 7820 SPILLUM:

  • Postnummer: 7820 SPILLUM
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 76 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 103 SPILLUM
  • Valkrins: 1 NAMSOS
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad:

Spillumsstrandsvegen

Spillumsstrandsvegen er ein veg i Namsos kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 125 til 359.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Spillumsstrandsvegen 125 7820 SPILLUM 64.4579, 11.5496 20 / 141
Spillumsstrandsvegen 127 7820 SPILLUM 64.4576, 11.5489 20 / 330
Spillumsstrandsvegen 129 7820 SPILLUM 64.4575, 11.5484 20 / 251
Spillumsstrandsvegen 131 7820 SPILLUM 64.4572, 11.5487 20 / 100
Spillumsstrandsvegen 135 7820 SPILLUM 64.4574, 11.5479 20 / 109
Spillumsstrandsvegen 222 7820 SPILLUM 64.4518, 11.5350 20 / 473
Spillumsstrandsvegen 223 7820 SPILLUM 64.4515, 11.5358 20 / 9
Spillumsstrandsvegen 224 7820 SPILLUM 64.4522, 11.5353 20 / 171
Spillumsstrandsvegen 299 7820 SPILLUM 64.4501, 11.5324 20 / 9
Spillumsstrandsvegen 301 7820 SPILLUM 64.4498, 11.5325 20 / 9
Spillumsstrandsvegen 326 7820 SPILLUM 64.4487, 11.5288 20 / 39
Spillumsstrandsvegen 328 7820 SPILLUM 64.4484, 11.5279 20 / 60
Spillumsstrandsvegen 329 7820 SPILLUM 64.4486, 11.5304 20 / 22
Spillumsstrandsvegen 335 7820 SPILLUM 64.4478, 11.5275 20 / 552
Spillumsstrandsvegen 337 7820 SPILLUM 64.4466, 11.5287 20 / 76
Spillumsstrandsvegen 339 7820 SPILLUM 64.4444, 11.5284 20 / 14
Spillumsstrandsvegen 340 7820 SPILLUM 64.4480, 11.5258 20 / 86
Spillumsstrandsvegen 342 7820 SPILLUM 64.4481, 11.5262 20 / 86
Spillumsstrandsvegen 344 7820 SPILLUM 64.4485, 11.5262 20 / 6
Spillumsstrandsvegen 346 7820 SPILLUM 64.4488, 11.5272 20 / 6
Spillumsstrandsvegen 348 7820 SPILLUM 64.4496, 11.5254 20 / 45
Spillumsstrandsvegen 351 7820 SPILLUM 64.4476, 11.5268 20 / 5
Spillumsstrandsvegen 353 7820 SPILLUM 64.4473, 11.5271 20 / 169
Spillumsstrandsvegen 355 7820 SPILLUM 64.4469, 11.5257 20 / 5
Spillumsstrandsvegen 359 7820 SPILLUM 64.4469, 11.5247 20 / 98

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken