Myra 5
7822 BANGSUND

Myra 5, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myra 5, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 86 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 202 BANGSUND SYD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Myra

Myra er ein veg i Namsos kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myra 1 7822 BANGSUND 64.3907, 11.3993 34 / 63
Myra 2 7822 BANGSUND 64.3909, 11.3995 34 / 1
Myra 3 7822 BANGSUND 64.3908, 11.3987 34 / 1
Myra 4A 7822 BANGSUND 64.3911, 11.4001 34 / 283
Myra 4B 7822 BANGSUND 64.3912, 11.4001 34 / 36
Myra 5 7822 BANGSUND 64.3906, 11.3985 34 / 86
Myra 6 7822 BANGSUND 64.3913, 11.3987 34 / 109
Myra 7 7822 BANGSUND 64.3904, 11.3993 34 / 1
Myra 9 7822 BANGSUND 64.3901, 11.3984 34 / 1
Myra 11 7822 BANGSUND 64.3897, 11.3997 34 / 172

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken