Røsslyngvegen 8
7822 BANGSUND

Røsslyngvegen 8, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røsslyngvegen 8, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 140 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 206 BANGSUND NORD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Røsslyngvegen

Røsslyngvegen er ein veg i Namsos kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røsslyngvegen 4 7822 BANGSUND 64.3953, 11.3925 34 / 137
Røsslyngvegen 6 7822 BANGSUND 64.3954, 11.3924 34 / 138
Røsslyngvegen 7 7822 BANGSUND 64.3955, 11.3913 34 / 129
Røsslyngvegen 8 7822 BANGSUND 64.3956, 11.3919 34 / 140
Røsslyngvegen 9 7822 BANGSUND 64.3957, 11.3907 34 / 130
Røsslyngvegen 11 7822 BANGSUND 64.3959, 11.3907 34 / 131
Røsslyngvegen 12 7822 BANGSUND 64.3959, 11.3915 34 / 132

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken