Storfuruvegen 1
7822 BANGSUND

Storfuruvegen 1, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storfuruvegen 1, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 238 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 206 BANGSUND NORD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Storfuruvegen

Storfuruvegen er ein veg i Namsos kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storfuruvegen 1 7822 BANGSUND 64.3950, 11.3938 34 / 238
Storfuruvegen 2 7822 BANGSUND 64.3948, 11.3935 34 / 126
Storfuruvegen 3 7822 BANGSUND 64.3950, 11.3947 34 / 143
Storfuruvegen 4 7822 BANGSUND 64.3947, 11.3940 34 / 125
Storfuruvegen 5 7822 BANGSUND 64.3948, 11.3948 34 / 144
Storfuruvegen 6 7822 BANGSUND 64.3945, 11.3939 34 / 124
Storfuruvegen 7 7822 BANGSUND 64.3945, 11.3952 34 / 145
Storfuruvegen 8 7822 BANGSUND 64.3944, 11.3946 34 / 123
Storfuruvegen 9 7822 BANGSUND 64.3940, 11.3959 34 / 146
Storfuruvegen 10 7822 BANGSUND 64.3942, 11.3949 34 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken