Fagerholmvegen 4
7822 BANGSUND

Fagerholmvegen 4, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerholmvegen 4, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 202 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 206 BANGSUND NORD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Fagerholmvegen

Fagerholmvegen er ein veg i Namsos kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerholmvegen 1 7822 BANGSUND 64.3980, 11.3861 34 / 26
Fagerholmvegen 2 7822 BANGSUND 64.3989, 11.3851 34 / 4
Fagerholmvegen 3 7822 BANGSUND 64.3975, 11.3848 34 / 4
Fagerholmvegen 4 7822 BANGSUND 64.3978, 11.3851 34 / 202

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken