Nybrottsvegen 8
7822 BANGSUND

Nybrottsvegen 8, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nybrottsvegen 8, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 83 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 206 BANGSUND NORD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Nybrottsvegen

Nybrottsvegen er ein veg i Namsos kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nybrottsvegen 1 7822 BANGSUND 64.3984, 11.3990 34 / 112
Nybrottsvegen 2 7822 BANGSUND 64.3978, 11.3972 34 / 159
Nybrottsvegen 3 7822 BANGSUND 64.3985, 11.3993 34 / 112
Nybrottsvegen 4 7822 BANGSUND 64.3977, 11.3979 34 / 309
Nybrottsvegen 6 7822 BANGSUND 64.3980, 11.3982 34 / 92
Nybrottsvegen 8 7822 BANGSUND 64.3981, 11.3990 34 / 83
Nybrottsvegen 10 7822 BANGSUND 64.3979, 11.3996 34 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken