Flakkalauta 4
7822 BANGSUND

Flakkalauta 4, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Flakkalauta 4, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 189 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 206 BANGSUND NORD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Flakkalauta

Flakkalauta er ein veg i Namsos kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flakkalauta 1 7822 BANGSUND 64.3968, 11.3905 34 / 26
Flakkalauta 2 7822 BANGSUND 64.3967, 11.3900 34 / 255
Flakkalauta 3 7822 BANGSUND 64.3965, 11.3909 34 / 201
Flakkalauta 4 7822 BANGSUND 64.3964, 11.3901 34 / 189
Flakkalauta 5 7822 BANGSUND 64.3962, 11.3914 34 / 26
Flakkalauta 6 7822 BANGSUND 64.3963, 11.3906 34 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken