Kjeldmyrvegen 8
7822 BANGSUND

Kjeldmyrvegen 8, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjeldmyrvegen 8, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 196 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 202 BANGSUND SYD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Kjeldmyrvegen

Kjeldmyrvegen er ein veg i Namsos kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjeldmyrvegen 1 7822 BANGSUND 64.3890, 11.3974 34 / 196
Kjeldmyrvegen 2 7822 BANGSUND 64.3893, 11.3962 34 / 196
Kjeldmyrvegen 3 7822 BANGSUND 64.3889, 11.3969 34 / 196
Kjeldmyrvegen 4 7822 BANGSUND 64.3888, 11.3959 34 / 196
Kjeldmyrvegen 5 7822 BANGSUND 64.3888, 11.3965 34 / 196
Kjeldmyrvegen 6 7822 BANGSUND 64.3888, 11.3957 34 / 196
Kjeldmyrvegen 8 7822 BANGSUND 64.3889, 11.3953 34 / 196
Kjeldmyrvegen 10 7822 BANGSUND 64.3889, 11.3950 34 / 196
Kjeldmyrvegen 12 7822 BANGSUND 64.3888, 11.3946 34 / 276

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken